ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Υπάλληλος Επανεισπράξεων

ERGO Ελλάδος
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία:4 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η ERGO αναζητά να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της έναν/μία Υπάλληλο Επανεισπράξεων στο τμήμα Σωματικών Βλαβών, Δικαστικών Υποθέσεων και Επανεισπράξεων Αυτοκινήτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ERGO Ελλάδος

Η ERGO σήμερα αποτελεί έναν όμιλο που διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία, φερεγγυότητα, πείρα, αλλά και την υποστήριξη μιας διεθνούς ασφαλιστικής δύναμης. Ο Όμιλος συνεχώς επεκτείνεται σε έναν αυξανόμενο αριθμό συνεργατών, καθώς τα δίκτυα πωλήσεων ενισχύονται σημαντικά με νέους, καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου, ξεπερνώντας τους 2.500 ενεργούς συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Στον τομέα του Bancassurance, η ERGO έχει αποκλειστική συνεργασία στον κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων με την Τράπεζα Πειραιώς, την πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα. Στόχος της εταιρείας είναι η εξαιρετική παροχή υπηρεσιών στους πελάτες και τους συνεργάτες της, προσφέροντας καινοτόμα και ανταγωνιστικά ασφαλιστικά προϊόντα, τα οποία καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τους, διατηρώντας παράλληλα χαρακτηριστικά όπως η «εγγύτητα», καθώς και το «ανθρώπινο πρόσωπο» προς κάθε συναλλασσόμενό της. «Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω» Στην ERGO υιοθετούμε μία φιλική, ανθρώπινη και ξεκάθαρη φιλοσοφία προσέγγισης των ασφαλισμένων μας, με διαφανείς και απλές διαδικασίες, με πραγματικά σύγχρονες υπηρεσίες. Εφαρμόζουμε στην πράξη τη δέσμευση - υπόσχεσή μας «Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω», προσφέροντας υπηρεσίες βασισμένες στις ανάγκες και τις ανησυχίες των πελατών μας. Επικοινωνούμε μαζί τους με σαφή και κατανοητό τρόπο και προσφέρουμε άμεση υποστήριξη σε περίπτωση ζημιάς, παρέχοντας στους πελάτες μας σε κάθε επαφή και συναλλαγή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, που δημιουργεί μία εξαιρετική εμπειρία φροντίδας.

Η ERGO αναζητά να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της έναν/μία Υπάλληλο Επανεισπράξεων στο τμήμα Σωματικών Βλαβών, Δικαστικών Υποθέσεων και Επανεισπράξεων Αυτοκινήτων.

Ως μέλος μίας δυναμικής ομάδας και έχοντας ως στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων επανεισπράξεων θα είσαι υπεύθυνος/η για:

 • το χειρισμό και την παρακολούθηση των υποθέσεων επανεισπράξεων
 • την επεξεργασία των φακέλων ζημιών με δυνατότητα επανείσπραξης και τη διενέργεια ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών
 • την καταχώριση και αναπροσαρμογή των προβλέψεων των επανεισπράξεων στο σύστημα Αποζημιώσεων με βάση τις απαιτήσεις της εταιρείας
 • τη διατύπωση προτάσεων για παροχή εκπτώσεων προς τους οφειλέτες και για την αποδοχή διακανονισμών σε δόσεις, ανάλογα με το χρόνο εξόφλησης, το ύψος της οφειλής, το βαθμό βεβαιότητας ως προς τη δικαστική έκβαση της υπόθεσης
 • την επικοινωνία με τους οφειλέτες για την επίτευξη εξώδικης εξόφλησης των οφειλόμενων ποσών
 • την ανάθεση της δικαστικής επιδίωξης επανείσπραξης σε συνεργάτες δικηγόρους, σε περίπτωση μη εξώδικου συμβιβασμού και καθοδήγησή τους σε περιπτώσεις αναγκαστικής εκτέλεσης

Για να μπορέσεις να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου ρόλου, πρέπει να διαθέτεις:

 • Ακαδημαϊκές σπουδές Νομικής ή Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών στη διαχείριση δικαστικών υποθέσεων και επανεισπράξεων
 • Πολύ καλή γνώση του νομικού πλαισίου που διέπει την αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα
 • Κριτική σκέψη, συστηματική προσέγγιση και διεισδυτική αντίληψη
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης και λήψης αποφάσεων
 • Ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας με ακρίβεια, αξιοπιστία και χρονική συνέπεια
 • Ευχέρεια στη χρήση της τεχνολογίας και πολύ καλή γνώση του MS Office
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας

Στείλτε το βιογραφικό σας στο hr@ergohellas.gr, αναγράφοντας στο θέμα «Υπάλληλος Επανεισπράξεων».

Η ERGO είναι ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας που ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και δημιουργεί άριστες προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο Όμιλο που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως και αποτελεί έναν από τους κυρίαρχους ασφαλιστικούς ομίλους στην ευρωπαϊκή αγορά. Στην Ελλάδα, μέσα από ένα ολοκληρωμένο φάσμα ασφαλιστικών λύσεων, προσφέρουμε στους 700.000 πελάτες μας μια ανθρώπινη, διαφανή, απλή και σαφή απάντηση στις ασφαλιστικές τους ανάγκες παρέχοντας αξιόπιστα προϊόντα, απλές διαδικασίες και μία εξαιρετική εμπειρία εξυπηρέτησης.