ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται υπάλληλος για την Διεύθυνση Πωλήσεων

BROKERS UNION
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Sales/Marketing Μισθός: Εμπειρία:5 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Brokers Union Α.Ε. Πρακτόρων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων, επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο για την Γραμματειακή Υποστήριξη της Διεύθυνσης Πωλήσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BROKERS UNION

Η εταιρία λειτουργεί σε άρτια εξοπλισμένες τεχνολογικά κτιριακές εγκαταστάσεις 3.500 τ.μ., παρέχει εξειδικευμένη γραμματειακή υποστήριξη στους συνεργάτες της και χρησιμοποιεί νέες, σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης των χαρτοφυλακίων τους. Διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα ανάληψης & διαχείρισης ασφαλιστικών κινδύνων, μηχανογραφική υποστήριξη για την τιμολόγηση και διαχείριση του κλάδου αυτοκινήτου μέσω web services, CRM για στοχευμένες πωλήσεις, ενώ παρέχει ενημέρωση στους συνεργάτες της μέσω μηχανογραφικών εφαρμογών για τις ανανεώσεις, τις πρόσθετες πράξεις και τα νέα συμβόλαια όλων των κλάδων. Η Brokers Union επενδύει σταθερά σε ανθρώπινο δυναμικό και σε νέες τεχνολογίες με στόχο να προσφέρει τις αποδοτικότερες και πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες στην ασφαλιστική αγορά. Καλλιεργούμε ισχυρές σχέσεις με τους επαγγελματίες ασφαλιστές και τους πελάτες ασφαλισμένους παρέχοντας αξιοπιστία, συνέπεια και φερεγγυότητα.

Η Brokers Union Α.Ε. Πρακτόρων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων, επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο για την Γραμματειακή Υποστήριξη της Διεύθυνσης Πωλήσεων.

Περιγραφή Θέσης

 • Εμπιστευτική γραμματειακή υποστήριξη στον Διευθυντή Πωλήσεων και τους Ασφαλιστικούς Πράκτορες του εσωτερικού δικτύου της Brokers Union Α.Ε.
 • Έλεγχο και αποστολή των ασφαλιστικών εγγράφων στις Ασφαλιστικές Εταιρίες και παρακολούθηση της πορείας τους.
 • Εξυπηρέτηση πελατών και παροχή πληροφοριών σε ότι αφορά τις Ασφαλιστικές Εταιρίες και τις διαδικασίες τους.
 • Διαχείριση μηνυμάτων και οργάνωση και τήρηση αρχείων.

Προφίλ και ικανότητες υποψηφίου

 • Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ασφαλιστικής εταιρίας ή ασφαλιστικό γραφείο
 • Πνεύμα ομαδικότητας, ικανότητα επικοινωνίας, με πελάτες και συνεργάτες, εργατικότητα και υπευθυνότητα.
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης
 • Άριστη γνώση χειρισμού του πακέτου MS Office
 • Εξοικείωση με την διαχείριση ηλεκτρονικού αρχείου
 • Εξοικείωση με την καταχώρηση δεδομένων
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής επιμόρφωση

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail: info@brokersunion.gr