ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Υπάλληλος για το τμήμα Ανάληψης Κινδύνων

Υπάλληλος για το τμήμα Ανάληψης Κινδύνων

INTERLIFE
Θεσσαλονίκη
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η INTERLIFE Ασφαλιστική αναζητά ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ για την έδρα της στη Θεσσαλονίκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ INTERLIFE

Ιδρύθηκε το 1991 σε πολυμετοχική βάση. Τα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας στεγάζονται σε ιδιόκτητο κτίριο 4.500 m² στο 14ο χλμ. εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου στη Θέρμη. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η πορεία της Εταιρίας υπήρξε κερδοφόρα από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, με κάθετη ανάπτυξη και επιτυχή υλοποίηση των εκάστοτε στόχων της. Η θετική εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της Εταιρίας, με επιτυχημένες επενδύσεις σε ακίνητα και χρεόγραφα σε συνδυασμό με το σωστό management συνέβαλαν στην εδραίωσή της στον ασφαλιστικό χώρο. Σήμερα η εταιρία INTERLIFE Ασφαλιστική αναπτύσσεται ταχύτατα αναδεικνύοντας συνεχώς την επιτυχημένη πορεία της, την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει με την τεχνογνωσία που η ίδια δημιουργεί και διοχετεύει στους συνεργάτες της. Η INTERLIFE Ασφαλιστική δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα με ένα ευρύ Δίκτυο Πωλήσεων.

Η INTERLIFE Ασφαλιστική αναζητά ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ για την έδρα της στη Θεσσαλονίκη.

Απαραίτητα προσόντα:

• Εμπειρία στην ανάληψη κινδύνων στους κλάδους ασφάλισης Προσώπων, Περιουσίας, Σκαφών, Νομικής Προστασίας και Αστικής Ευθύνης

• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Απαραίτητα χαρακτηριστικά:

• Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες

• Εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα

• Ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης σχέσεων εμπιστοσύνης

• Ικανότητα τήρησης προθεσμιών και απόδοσης υψηλής ποιότητας υπηρεσιών

• Πελατοκεντρική αντίληψη

Παροχές:

• Μισθός αναλόγως προσόντων

• Ιδιωτική Ασφάλιση Ατυχημάτων και Νοσοκομειακής Περίθαλψης μετά τον πρώτο χρόνο συνεργασίας

• Άριστο περιβάλλον εργασίας

• Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@interlife.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.