ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται υπάλληλος για τον κλάδο Υγείας

Υπάλληλος για τον κλάδο Υγείας

BROKERS UNION
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η BROKERS UNION Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ επιθυμεί να προσλάβει Υπάλληλο για τον Κλάδο Υγείας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BROKERS UNION

Η εταιρία λειτουργεί σε άρτια εξοπλισμένες τεχνολογικά κτιριακές εγκαταστάσεις 3.500 τ.μ., παρέχει εξειδικευμένη γραμματειακή υποστήριξη στους συνεργάτες της και χρησιμοποιεί νέες, σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης των χαρτοφυλακίων τους. Διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα ανάληψης & διαχείρισης ασφαλιστικών κινδύνων, μηχανογραφική υποστήριξη για την τιμολόγηση και διαχείριση του κλάδου αυτοκινήτου μέσω web services, CRM για στοχευμένες πωλήσεις, ενώ παρέχει ενημέρωση στους συνεργάτες της μέσω μηχανογραφικών εφαρμογών για τις ανανεώσεις, τις πρόσθετες πράξεις και τα νέα συμβόλαια όλων των κλάδων. Η Brokers Union επενδύει σταθερά σε ανθρώπινο δυναμικό και σε νέες τεχνολογίες με στόχο να προσφέρει τις αποδοτικότερες και πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες στην ασφαλιστική αγορά. Καλλιεργούμε ισχυρές σχέσεις με τους επαγγελματίες ασφαλιστές και τους πελάτες ασφαλισμένους παρέχοντας αξιοπιστία, συνέπεια και φερεγγυότητα.

Η BROKERS UNION Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ επιθυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο για τον Κλάδο Υγείας

Περιγραφή Θέσης:

 • Γνώση & διαχείριση των portals των ασφαλιστικών εταιρειών.
 • Δημιουργία  προσφορών
 • Καταχωρήσεις συμβολαίων
 • Λογιστικός έλεγχος συμβολαίων
 • Υπηρεσίες Back Office
 • Οργάνωση γραφείου
 • Τήρηση αρχείου

Προφίλ υποψηφίου:

 • Υψηλό αίσθημα επικοινωνίας και υποστήριξης συνεργατών
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS- Office)
 • Πνεύμα ομαδικότητας, εργατικότητα και υπευθυνότητα.
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε ασφαλιστική ή μεσιτική εταιρεία για τουλάχιστον 2 έτη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail: info@brokersunion.gr

Κωδικός Θέσης: BΟL0309