ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Υπεύθυνος ανάληψης Ασφαλιστικών κινδύνων Σκαφών Αναψυχής

BROKERS UNION
Αθήνα
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η BROKERS UNION Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ επιθυμεί να προσλάβει για τα γραφεία της στη Γλυφάδα Αττικής, 1 άτομο για τη θέση του επικεφαλής Ανάληψης Ασφαλιστικών κινδύνων Σκαφών Αναψυχής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BROKERS UNION

Η εταιρία λειτουργεί σε άρτια εξοπλισμένες τεχνολογικά κτιριακές εγκαταστάσεις 3.500 τ.μ., παρέχει εξειδικευμένη γραμματειακή υποστήριξη στους συνεργάτες της και χρησιμοποιεί νέες, σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης των χαρτοφυλακίων τους. Διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα ανάληψης & διαχείρισης ασφαλιστικών κινδύνων, μηχανογραφική υποστήριξη για την τιμολόγηση και διαχείριση του κλάδου αυτοκινήτου μέσω web services, CRM για στοχευμένες πωλήσεις, ενώ παρέχει ενημέρωση στους συνεργάτες της μέσω μηχανογραφικών εφαρμογών για τις ανανεώσεις, τις πρόσθετες πράξεις και τα νέα συμβόλαια όλων των κλάδων. Η Brokers Union επενδύει σταθερά σε ανθρώπινο δυναμικό και σε νέες τεχνολογίες με στόχο να προσφέρει τις αποδοτικότερες και πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες στην ασφαλιστική αγορά. Καλλιεργούμε ισχυρές σχέσεις με τους επαγγελματίες ασφαλιστές και τους πελάτες ασφαλισμένους παρέχοντας αξιοπιστία, συνέπεια και φερεγγυότητα.

Η BROKERS UNION Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ επιθυμεί να προσλάβει για τα γραφεία της στη Γλυφάδα Αττικής, 1 άτομο για τη θέση:

ΚΛΑΔΟΣ ΣΚΑΦΩΝ

Κύριες Αρμοδιότητες
Υπεύθυνος ανάληψης Ασφαλιστικών κινδύνων Σκαφών Αναψυχής
Απαραίτητα Προσόντα:

  • Επιθυμητό Πτυχίο Πανεπιστημίου ή αντίστοιχης Ιδιωτικής Σχολής στον Κλάδο Ναυτασφαλίσεων και Γενικών Ασφαλίσεων
  • Προϋπηρεσία σε Ασφαλιστική εταιρεία ή σε εξειδικευμένο Μεσιτικό γραφείο προτιμητέα
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας προφορικά και γραπτά
  • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, Microsoft Excel, Word & Internet
  • Επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικότητα, & οργανωτική συμπεριφορά

Προσφέρονται :

  • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Προοπτικές εξέλιξης καθώς η εταιρεία συνεργάζεται με τα συνδικάτα των Lloyd’s Λονδίνου και με Ευρωπαϊκές Ασφαλιστικές εταιρείες
  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει εμπειρίας και γνώσης του αντικειμένου
  • Συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη για την καλύτερη και αμεσότερη εξοικείωση στο ευρύτερο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε για αποστολή βιογραφικού στο e-mail: agencycarriera@brokersunion.gr
Κωδικός Θέσης ΚΣ2021