ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται υπεύθυνος για τον Κλάδο Ζώης και Υγείας

BROKERS UNION
Remote
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία:10 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Brokers Union Α.Ε. Πρακτόρων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων, επιθυμεί να προσλάβει στο ανθρώπινο δυναμικό της, υπεύθυνο για τον Κλάδο Ζώης και Υγείας με πολυετή εμπειρία στο συγκεκριμένο κλάδο. Η θέση θα αναφέρεται στην Διοίκηση της εταιρίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BROKERS UNION

Η εταιρία λειτουργεί σε άρτια εξοπλισμένες τεχνολογικά κτιριακές εγκαταστάσεις 3.500 τ.μ., παρέχει εξειδικευμένη γραμματειακή υποστήριξη στους συνεργάτες της και χρησιμοποιεί νέες, σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης των χαρτοφυλακίων τους. Διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα ανάληψης & διαχείρισης ασφαλιστικών κινδύνων, μηχανογραφική υποστήριξη για την τιμολόγηση και διαχείριση του κλάδου αυτοκινήτου μέσω web services, CRM για στοχευμένες πωλήσεις, ενώ παρέχει ενημέρωση στους συνεργάτες της μέσω μηχανογραφικών εφαρμογών για τις ανανεώσεις, τις πρόσθετες πράξεις και τα νέα συμβόλαια όλων των κλάδων. Η Brokers Union επενδύει σταθερά σε ανθρώπινο δυναμικό και σε νέες τεχνολογίες με στόχο να προσφέρει τις αποδοτικότερες και πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες στην ασφαλιστική αγορά. Καλλιεργούμε ισχυρές σχέσεις με τους επαγγελματίες ασφαλιστές και τους πελάτες ασφαλισμένους παρέχοντας αξιοπιστία, συνέπεια και φερεγγυότητα.

Η Brokers Union Α.Ε. Πρακτόρων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων, επιθυμεί να προσλάβει στο ανθρώπινο δυναμικό της, υπεύθυνο για τον Κλάδο Ζώης και Υγείας με πολυετή εμπειρία στο συγκεκριμένο κλάδο. Η θέση θα αναφέρεται στην Διοίκηση της εταιρίας.

Περιγραφή Θέσης:

 • Διαχείριση ζητημάτων που αφορούν τον Κλάδο Ζωής και Υγείας.
 • Επικοινωνία με Ασφαλιστικές εταιρίες για ορθή διαχείριση Ασφαλιστικών εργασιών
 • Διερεύνηση και αξιολόγηση κινδύνων συμβολαίων του Κλάδου.
 • Διαχείριση και οργάνωση των εσωτερικών διαδικασιών του Κλάδου.

Προφίλ και ικανότητες υποψηφίου:

 • Τουλάχιστον 10 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση πρακτορειακής/μεσιτικής ή Ασφαλιστικής εταιρίας
 • Πνεύμα ομαδικότητας, ικανότητα επικοινωνίαςμε συνεργάτες , εργατικότητα και υπευθυνότητα.
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης
 • Άριστη γνώση χειρισμού του πακέτου MS Office
 • Εξοικείωση με την διαχείριση ηλεκτρονικού αρχείου
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής επιμόρφωση

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Παρακαλούμε, να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail: agencycarriera@brokersunion.gr