ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείτε υπεύθυνος διαχείρισης και ανάπτυξης δικτύου

Υπεύθυνος διαχείρισης και ανάπτυξης δικτύου

on sale
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Accounting/Finance Μισθός: Εμπειρία:3 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η ON SALE Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στα πλαίσια ανάπτυξης και υλοποίησης της νέας στρατηγικής της, αναζητά έμπειρο στέλεχος με σκοπό την πλήρωση της θέσης του Υπεύθυνου διαχείρισης και ανάπτυξης δικτύου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ on sale

Ιδρύθηκε το 2006 στα πρότυπα των Διεθνών Αγορών, θέτοντας ως στόχο την εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αποτελώντας σήμερα σημαντικό πυλώνα του Ελληνικού Χρηματοοικονομικού Συστήματος. Εταιρεία δυναμική, σύγχρονη, με ευελιξία στις απαιτήσεις των αγορών και με έντονη αίσθηση της κοινωνικής ευθύνης, έχει αναπτύξει ένα πρωτοπόρο και πολύπλευρο σύστημα παρεχόμενων υπηρεσιών, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η αξιοπιστία, η συνέπεια και η συνεχής βελτίωση στην εξυπηρέτηση των πελατών μας. Με πίστη, αφοσίωση και όραμα η on sale διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες που διέπουν τη λειτουργία της από την ίδρυση της έως σήμερα.

Η ON SALE Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στα πλαίσια ανάπτυξης και υλοποίησης της νέας στρατηγικής της, αναζητά έμπειρο στέλεχος με σκοπό την πλήρωση της θέσης του Υπεύθυνου διαχείρισης και ανάπτυξης δικτύου.

Επιθυμητά προσόντα/ εμπειρία:

  • Επαγγελματική εμπειρία 3 τουλάχιστον ετών σε ανάλογη θέση
  • Ικανότητα εκτέλεσης και διαχείρισης των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων στόχων ανάπτυξης παραγωγής σε υγιείς βάσεις, σύμφωνα με το business plan της Εταιρείας

Προφίλ υποψηφίου:

  • Αναλυτική σκέψη & Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
  • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων & επίτευξης στόχων
  • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Αναπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης

Η Εταιρεία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Θα μπορείτε να τα αποστείλετε στη διεύθυνση: lboukouvalas@onsale.gr