ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

INTERLIFE
Θεσσαλονίκη
Full Time 
Κατηγορία: Others Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η INTERLIFE Ασφαλιστική αναζητά εσωτερικό (in-house) Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την έδρα της στη Θεσσαλονίκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ INTERLIFE

Ιδρύθηκε το 1991 σε πολυμετοχική βάση. Τα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας στεγάζονται σε ιδιόκτητο κτίριο 4.500 m² στο 14ο χλμ. εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου στη Θέρμη. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η πορεία της Εταιρίας υπήρξε κερδοφόρα από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, με κάθετη ανάπτυξη και επιτυχή υλοποίηση των εκάστοτε στόχων της. Η θετική εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της Εταιρίας, με επιτυχημένες επενδύσεις σε ακίνητα και χρεόγραφα σε συνδυασμό με το σωστό management συνέβαλαν στην εδραίωσή της στον ασφαλιστικό χώρο. Σήμερα η εταιρία INTERLIFE Ασφαλιστική αναπτύσσεται ταχύτατα αναδεικνύοντας συνεχώς την επιτυχημένη πορεία της, την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει με την τεχνογνωσία που η ίδια δημιουργεί και διοχετεύει στους συνεργάτες της. Η INTERLIFE Ασφαλιστική δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα με ένα ευρύ Δίκτυο Πωλήσεων.

Η INTERLIFE Ασφαλιστική αναζητά εσωτερικό (in-house) Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την έδρα της στη Θεσσαλονίκη.

Ρόλος και αρμοδιότητες:

 • Αποτελεί σημείο επικοινωνίας μεταξύ της εποπτικής αρχής και των υπευθύνων/εκτελούντων για ζητήματα επεξεργασίας δεδομένων.
 • Παρέχει συμβουλές, γνωμοδοτήσεις και ενημέρωση σχετικά με τη συμμόρφωση προς το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, αλλά και τις πολιτικές της εταιρίας.
 • Ανάθεση αρμοδιοτήτων.
 • Ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση/κατάρτιση προσωπικού.
 • Διενέργεια ελέγχων.
 • Παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ και την εθνική νομοθεσία.
 • Παρέχει συμβουλές σχετικά με τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου (Protection Impact Assessment) λαμβάνοντας υπ’ όψιν του τον κίνδυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. Νομικής ή Πληροφορικής.
 • Άριστη γνώση και χρήση Η/Υ και MS Office.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή σε τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου/Διασφάλισης Ποιότητας.
 • Προϋπηρεσία στον ασφαλιστικό χώρο.

Απαραίτητα χαρακτηριστικά:

 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.
 • Ικανότητα τήρησης προθεσμιών και απόδοσης υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.
 • Οξεία αντίληψη εταιρικών πολιτικών/διαδικασιών.
 • Ικανότητα συγγραφής εταιρικών πολιτικών/διαδικασιών.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης.
 • Αποφασιστικότητα και ακεραιότητα.
 • Ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης σχέσεων εμπιστοσύνης.

Παροχές:

 • Μισθός αναλόγως προσόντων.
 • Ιδιωτική Ασφάλιση Ατυχημάτων και Νοσοκομειακής Περίθαλψης μετά τον πρώτο χρόνο συνεργασίας.
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, καλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: hr@interlife.gr.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.