ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητούνται άτομα για στελέχωση Agency system

της Ασφαλιστικής Μεσιτικής Εταιρίας Brokers Union

BROKERS UNION
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Ασφαλιστική Μεσιτική Εταιρία Brokers Union στο πλαίσιο περαιτέρω ανάπτυξης του παραγωγικού της δικτύου και τη στελέχωση της νέας ομάδας του Agency system που δημιούργησε, αναζητά άτομα που επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά και να κάνουν καριέρα στην ανερχόμενη ασφαλιστική αγορά, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και με υψηλές προοπτικές εξέλιξης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BROKERS UNION

Η εταιρία λειτουργεί σε άρτια εξοπλισμένες τεχνολογικά κτιριακές εγκαταστάσεις 3.500 τ.μ., παρέχει εξειδικευμένη γραμματειακή υποστήριξη στους συνεργάτες της και χρησιμοποιεί νέες, σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης των χαρτοφυλακίων τους. Διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα ανάληψης & διαχείρισης ασφαλιστικών κινδύνων, μηχανογραφική υποστήριξη για την τιμολόγηση και διαχείριση του κλάδου αυτοκινήτου μέσω web services, CRM για στοχευμένες πωλήσεις, ενώ παρέχει ενημέρωση στους συνεργάτες της μέσω μηχανογραφικών εφαρμογών για τις ανανεώσεις, τις πρόσθετες πράξεις και τα νέα συμβόλαια όλων των κλάδων. Η Brokers Union επενδύει σταθερά σε ανθρώπινο δυναμικό και σε νέες τεχνολογίες με στόχο να προσφέρει τις αποδοτικότερες και πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες στην ασφαλιστική αγορά. Καλλιεργούμε ισχυρές σχέσεις με τους επαγγελματίες ασφαλιστές και τους πελάτες ασφαλισμένους παρέχοντας αξιοπιστία, συνέπεια και φερεγγυότητα.

Η Ασφαλιστική Μεσιτική Εταιρία Brokers Union στο πλαίσιο περαιτέρω ανάπτυξης του παραγωγικού της δικτύου και τη στελέχωση της νέας ομάδας του Agency system που δημιούργησε, αναζητά άτομα που επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά και να κάνουν καριέρα στην ανερχόμενη ασφαλιστική αγορά, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και με υψηλές προοπτικές εξέλιξης.

Απευθύνεται:

Σε απόφοιτους ΑΕΙ / ΤΕΙ (Οικονομικής κατεύθυνσης, Διοίκησης Επιχειρήσεων)

Παρέχονται:

  • Σύστημα Οικονομικής Υποστήριξης των νέων συνεργατών (σταθερός μισθός και συμμετοχή σε bonus παραγωγικότητας).
  • Συνεχής εκπαίδευση και μετεκπαίδευση υψηλού επιπέδου με εξειδίκευση στη παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών, πιστοποίηση σπουδών από την τράπεζα της Ελλάδος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα έως 31/05/2019 στο email: agencycarriera@brokersunion.gr