ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητούνται άτομα για τη στελέχωση τομέων Ασφαλιστικού Πρακτορείου

BROKERS UNION
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Accounting/Finance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Brokers Union Α.Ε. Πρακτόρων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων, μία από τις μεγαλύτερες Εταιρίες Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, επιθυμεί να προσλάβει άτομα για την στελέχωση των τομέων δραστηριοποίησής της, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης εργασιών της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BROKERS UNION

Η εταιρία λειτουργεί σε άρτια εξοπλισμένες τεχνολογικά κτιριακές εγκαταστάσεις 3.500 τ.μ., παρέχει εξειδικευμένη γραμματειακή υποστήριξη στους συνεργάτες της και χρησιμοποιεί νέες, σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης των χαρτοφυλακίων τους. Διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα ανάληψης & διαχείρισης ασφαλιστικών κινδύνων, μηχανογραφική υποστήριξη για την τιμολόγηση και διαχείριση του κλάδου αυτοκινήτου μέσω web services, CRM για στοχευμένες πωλήσεις, ενώ παρέχει ενημέρωση στους συνεργάτες της μέσω μηχανογραφικών εφαρμογών για τις ανανεώσεις, τις πρόσθετες πράξεις και τα νέα συμβόλαια όλων των κλάδων. Η Brokers Union επενδύει σταθερά σε ανθρώπινο δυναμικό και σε νέες τεχνολογίες με στόχο να προσφέρει τις αποδοτικότερες και πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες στην ασφαλιστική αγορά. Καλλιεργούμε ισχυρές σχέσεις με τους επαγγελματίες ασφαλιστές και τους πελάτες ασφαλισμένους παρέχοντας αξιοπιστία, συνέπεια και φερεγγυότητα.

Η Brokers Union Α.Ε. Πρακτόρων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων, μία από τις μεγαλύτερες Εταιρίες Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, επιθυμεί να προσλάβει άτομα για την στελέχωση των τομέων δραστηριοποίησής της, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης εργασιών της.

Περιγραφή τομέων δραστηριότητας:

 • Κλάδος Περιουσίας
 • Κλάδος Ζωής & Υγείας
 • Τμήμα Marketing
 • Διεύθυνση Πωλήσεων
 • Κλάδος Ναυτασφαλίσεων ζητείται άτομο με μικρή εμπειρία αλλά προσφέρεται συνεχής εκπαίδευση)
 • Κλάδος Γενικών Ασφαλειών

Προφίλ και ικανότητες υποψηφίων:

 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας & άλλων ξένων γλωσσών.
 • Αναλυτική σκέψη και επιχειρηματική αντίληψη
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα με ακρίβεια, αξιοπιστία και χρονική συνέπεια
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και ευελιξία
 • Ακεραιότητα και πνεύμα ομαδικότητας, ικανότητα επικοινωνίας, εργατικότητα και υπευθυνότητα
 • Άριστη γνώση χειρισμού του πακέτου MS Office και ευχέρεια στην χρήση της τεχνολογίας
 • Επαγγελματική προϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψη

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει εμπειρίας και γνώσης του αντικειμένου
 • Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής επιμόρφωση και αναβάθμιση θέσης
 • Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας (μετά τον πρώτο χρόνο)

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Παρακαλούμε, να αποστείλετε το βιογραφικό σας, αναγράφοντας τον τομέα που σας ενδιαφέρει, στο e-mail: agencycarriera@brokersunion.gr