Με καθαρά κέρδη 66,7 εκατ. αυξημένα κατά 16,6% “έκλεισε” το 2020 για την Εθνική Ασφαλιστική

Η Εθνική Ασφαλιστική, κατάφερε να διατηρήσει υψηλή κερδοφορία και για το 2020, με τα κέρδη προ φόρων το 12μηνο του 2020 να ανέρχονται σε €85,7 εκ., (12μηνο 2019: €81,7 εκ.), ενώ παράλληλα προσαρμόσθηκε άμεσα και αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις που δημιούργησε η πανδημία Covid-19, σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα καθαρά, μετά από φόρους … Continue reading Με καθαρά κέρδη 66,7 εκατ. αυξημένα κατά 16,6% “έκλεισε” το 2020 για την Εθνική Ασφαλιστική