Ειδήσεις

ΚΕΑΟ: 15 μέτρα κατά των οφειλετών των ταμείων


Δεκαπέντε δράσεις θα ”τρέξει” το Κέντρο Είσπραξης Ανεξοφλήτων Οφειλών (ΚΕΑΟ) ενάντια στους οφειλέτες των ταμείων, με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του για το 2018 :

1) Άμεση αποστολή Ατομικών Ειδοποιήσεων σε όλους τους νέους οφειλέτες που θα ενταχθούν στο Κ.Ε.Α.Ο. Καθιέρωση πάγιας εβδομαδιαίας επικοινωνίας της Κεντρικής με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες για παρακολούθηση της πορείας διεκπεραίωσης της αποστολής των Ατομικών Ειδοποιήσεων και για την παροχή οδηγιών/κατευθύνσεων.

3) Ολοκλήρωση καθορισμού τυποποιημένης διαδικασίας για τη διαχείριση των υποθέσεων ρυθμίσεων του Ν.4469/2017 έως τις 31/3/2018 και παρακολούθηση της πορείας ολοκλήρωσης αυτών.

4) Σύσταση ειδικής ομάδας υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία για αποκλειστική απασχόληση στη διεκπεραίωση των αιτημάτων ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.

5) Ανάληψη εκπροσώπησης του Κ.Ε.Α.Ο. στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών από υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών.

6) Συνέχιση ελέγχου διατήρησης ειδικών ρυθμίσεων βάσει επικυρωτικών αποφάσεων επί συμφωνιών εξυγίανσης και επέκταση ελέγχου διατήρησης ρυθμίσεων υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και βάσει των διατάξεων του άρθρου 62Α του ΚΕΔΕ.

7) Έκδοση οδηγιών επί ερωτημάτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. σχετικά με τη διαχείριση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

8) Προγραμματισμός επισκέψεων σε κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία από ομάδα της Διεύθυνσης Διακανονισμού Οφειλών στο πλαίσιο υποστήριξης-εκπαίδευσης των Υπηρεσιών.

9) Καταγραφή πάγιας διαδικασίας που θα ακολουθείται από το helpdesk της Διεύθυνσης Διακανονισμού Οφειλών για τη διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οφειλέτες κατά την πιστοποίηση και χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

10) Προτροπή, με κάθε πρόσφορο μέσο, των οφειλετών προς πιστοποίηση και χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

11) Ολοκλήρωση προσαρμογών του λογισμικού της λειτουργικής περιοχής διακανονισμού οφειλών του ΟΠΣ-ΙΚΑ για τη διαχείριση των ρυθμίσεων που προκύπτουν από τις συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών του Ν.4469/2017

12) Ολοκλήρωση σχεδιασμού των διαδικασιών συνεργασίας του Κ.Ε.Α.Ο. με τη φορολογική διοίκηση και έκδοση σχετικών θεσμικών παρεμβάσεων.

13) Προσδιορισμός των κριτηρίων επιλεξιμότητας οφειλετών για διενέργεια κατά αυτών προγραμμάτων πλειστηριασμών κινητής/ακίνητης περιουσίας και συντονισμός των ενεργειών των περιφερειακών υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. ως προς τις προκύπτουσες αλλαγές στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί).

14) Ολοκλήρωση ελέγχων και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των επεκτάσεων λογισμικού της λειτουργικής περιοχής αναγκαστικών μέτρων για: α) την παραγωγή μηνυτήριων αναφορών για τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτικών και για άθροισμα οφειλών από πράξεις επιβολής εισφορών (ΠΕΕ) ίσο ή μεγαλύτερο του χρηματικού όριου των μηνυόμενων ποινικών αδικημάτων, δηλ. των 30.000€ και όχι για οφειλές μεμονωμένης πράξης επιβολής εισφορών (ΠΕΕ), το ποσό έκαστης εξ αυτών, είναι κάτω των 30.000€ β) παραγωγή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης (παραγγελίες κατάσχεσης και κατασχέσεις εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων) αυτοματοποιημένα με τη μορφή μηχανογραφικών ροών βάσει κριτηρίων επιλογής από τον χρήστη και εσωτερικών συστημικών ελέγχων και κανόνων επιλεξιμότητας οφειλετών γ) μαζική έκδοση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης και ισόνομη χρέωση αυτών στους συνεργαζόμενους δικαστικούς επιμελητές αυτοματοποιημένα Ολοκλήρωση υλοποίησης Β’ φάσης της εφαρμογής αποστολής ηλεκτρονικών κατασχετηρίων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων.

15) Τήρηση στοχοθεσίας για λήψη αναγκαστικών μέτρων εντός 3 μηνών από την ένταξη των οφειλετών στο Κ.Ε.Α.Ο. και εντατικοποίηση της παρακολούθησης των ληφθέντων αναγκαστικών μέτρων.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − one =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
ΚΕΑΟ: 15 μέτρα κατά των οφειλετών των ταμείων! https://www.insurancedaily.gr/keao-15-metra-kata-ton-ofileton-ton-tamion/