Κοινωνική Ασφάλιση

KEAO: 16 μέτρα για την είσπραξη των χρεών στα ταμεία

money

Δεκαέξι μέτρα με στόχο την αύξηση των εσόδων από ληξιπρόθεσμα χρέη στα ταμεία προβλέπει το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), στο επιχειρησιακό σχέδιο του για το 2019. Συγκεκριμένα, στο εν λόγω σχέδιο αναφέρονται οι ακόλουθες ενέργειες:

 1. Η εντατικοποίηση ενημέρωσης –αποστολής ειδοποίησης όσο το δυνατόν μεγαλύτερου όγκου οφειλετών που εντάσσεται συνεχώς στο ΚΕΑΟ.
 2. Επανέλεγχος και θέση σε παραγωγική λειτουργία της νέας οθόνης αποστολής Ατομικών Ειδοποιήσεων.
 3. Ολοκλήρωση καθορισμού τυποποιημένης διαδικασίας για τη διαχείριση των υποθέσεων – ρυθμίσεων του Ν.4469/2017 και παρακολούθηση της πορείας ολοκλήρωσης αυτών.
 4. Επέκταση της διαχείρισης υποθέσεων εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών στις Περιφερειακές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ.
 5. Διενέργεια ελέγχου υποβολής αιτημάτων ρυθμίσεων του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και διατήρησης αυτών των ρυθμίσεων.
 6. Υλοποίηση ειδικού τύπου ρυθμίσεων σύμφωνα με τον ν. 3869/10 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης του ν. 3588/2007 και τα ιδιωτικά συμφωνητικά σύναψης συμφωνίας των αρθ. 99 –106, καθώς και το άρθρο 62Α του ΚΕΔΕ.
 7. Συνέχιση ελέγχου διατήρησης ειδικών ρυθμίσεων βάσει επικυρωτικών αποφάσεων επί συμφωνιών εξυγίανσης και των διατάξεων του άρθρ. 62Α του ΚΕΔΕ, καθώς και ρυθμίσεων υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.
 8. Προγραμματισμός επισκέψεων σε κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία από ομάδα της Διεύθυνσης Διακανονισμού Οφειλών στο πλαίσιο υποστήριξης-εκπαίδευσης των Υπηρεσιών.
 9. Καταγραφή πάγιας διαδικασίας που θα ακολουθείται από το helpdesk της Διεύθυνσης Διακανονισμού Οφειλών για την διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οφειλέτες κατά την πιστοποίηση και χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
 10. Επικαιροποίηση των οδηγιών, των συχνών ερωτήσεων και γενικά των υπηρεσιών που αφορούν τις «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ» στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
 11. Προτροπή, με κάθε πρόσφορο μέσο, των οφειλετών προς πιστοποίηση και χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
 12. Παρακολούθηση της διενέργειας Προγραμμάτων Πλειστηριασμών Τρίτων και εντοπισμός των προς αναγγελία απαιτήσεων ΕΦΚΑ σε κεντρικό επίπεδο.
 13. Προσδιορισμός των κριτηρίων επιλεξιμότητας οφειλετών για διενέργεια κατά αυτών προγραμμάτων πλειστηριασμών κινητής/ακίνητης περιουσίας.
 14. Ολοκλήρωση ελέγχων και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των επεκτάσεων λογισμικού της λειτουργικής περιοχής αναγκαστικών μέτρων για:

α) την παραγωγή μηνυτήριων αναφορών για τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτικών και για άθροισμα οφειλών από πράξεις επιβολής εισφορών (ΠΕΕ) ίσο ή μεγαλύτερο του χρηματικού ορίου των μηνυόμενων ποινικών αδικημάτων, δηλ. των 30.000€ και όχι για οφειλές μεμονωμένης πράξης επιβολής εισφορών (ΠΕΕ), το ποσό έκαστης εξ αυτών, είναι κάτω των 30.000€

β) παραγωγή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης(παραγγελίες κατάσχεσης και κατασχέσεις εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων) αυτοματοποιημένα με τη μορφή μηχανογραφικών ροών βάσει κριτηρίων επιλογής από τον χρήστη και εσωτερικών συστημικών ελέγχων και κανόνων επιλεξιμότητας οφειλετών

γ) μαζική έκδοση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης και ισόνομη χρέωση αυτών στους συνεργαζόμενους δικαστικούς επιμελητές αυτοματοποιημένα

15. Ολοκλήρωση υλοποίησης Β’ φάσης της εφαρμογής αποστολής ηλεκτρονικών κατασχετηρίων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων

16. Τήρηση στοχοθεσίας για λήψη αναγκαστικών μέτρων εντός 3 μηνών από την ένταξη των οφειλετών στο ΚΕΑΟ και εντατικοποίηση της παρακολούθησης των ληφθέντων αναγκαστικών μέτρων


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × two =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
KEAO: 16 μέτρα για την είσπραξη των χρεών στα ταμεία! https://www.insurancedaily.gr/keao-16-metra-gia-tin-eispraxi-ton-chreon-sta/