Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Μ. Λορέντζος: Δυναμική συμμετοχή της ελληνικής αγοράς στην ασφάλιση H&M Ελληνόκτητων στόλων

Λορένζτος
data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false">

Την αγορά Hull & Machinery στην Ελλάδα σκιαγραφεί ο Μάνος Λορέντζος, Πρόεδρος της Hellenic Committee of Lloyd’s Brokers Associates.

O κ. Λορέντζος αναφέρεται στην ανταγωνιστικότητα των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα και τις παραμέτρους που παίζουν ρόλο στην τιμολόγηση του κινδύνου.

Τι καλύπτει η ασφάλιση Hull and Machinery και ποιοι είναι οι παράγοντες τιμολόγησης του κινδύνου;

Η ασφάλιση κινδύνων Hull & Machinery (H&M) παρέχει στον πλοιοκτήτη, διαχειριστή ή ναυλωτή ενός εμπορικού πλοίου ασφαλιστική κάλυψη για τυχόν ζημιές που μπορεί να υποστεί ένα πλοίο στο κύτος (Hull) ή στις μηχανές του (Machinery) (Μερική Αβαρία), για την Ολική Απώλεια αυτού (Πραγματική ή Τεκμαρτή), καθώς και για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων η οποία προέρχεται από σύγκρουση με άλλο πλοίο ή πλωτό μέσο. Στην ασφάλιση Hull & Machinery χρησιμοποιούνται συνήθως οι διεθνώς αναγνωρισμένες ρήτρες του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου Institute Time Clauses Hulls 1/10/83 Cl. 280.

Διαβάστε εδώ τη συνέχεια της συνέντευξης


Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

τέσσερα × 3 =

To Top