Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Με τη χορηγία της INTERAMERICAN «Η εικόνα της ΕΚΕ στην Ελλάδα σήμερα»

INTERAMERICAN

INTERAMERICAN KtirioΤην ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έκδοση «Η εικόνα της ΕΚΕ στην Ελλάδα σήμερα» της DIRECTION Business Network υποστηρίζει χορηγικά η INTERAMERICAN. Στην έκδοση, παρουσιάζονται στοιχεία συστηματικής έρευνας για τις τάσεις και εξελίξεις στον τομέα της ΕΚΕ, που διενεργήθηκε μεταξύ των επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά για το βαθμό διείσδυσης της ιδέας της κοινωνικής υπευθυνότητας στην επιχειρηματική κοινότητα, την αλληλεπίδραση των επιχειρήσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους πόρους (χρηματοδότηση, εθελοντική συνεισφορά), την ανταγωνιστικότητα και τις πρακτικές ΕΚΕ των επιχειρήσεων κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Για την εν λόγω διαδικτυακή έρευνα, δημιουργήθηκε σχετικό «εργαλείο» από το Εργαστήριο Μάρκετινγκ (Athens Laboratory of Research in Marketing – ALARM) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ (ΕΛΑΜ), την DIRECTION Business Network και το Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ (CSR Hellas).

Η χορηγία της INTERAMERICAN έρχεται ως συνέχεια προηγούμενης χορηγικής σύμπραξης της Εταιρείας για την έκδοση «CSR Lexicon» της DIRECTION, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον της Εταιρείας για την ανάπτυξη γνώσεων και κουλτούρας στον κόσμο των επιχειρήσεων για την κοινωνική υπευθυνότητα. Η εταιρεία εκτιμά ότι η εκδοτική παρουσίαση της έρευνας διευκολύνει ουσιαστικά την κατανόηση του «ειδικού βάρους» που αποκτά η ΕΚΕ για τις επιχειρήσεις στο σύγχρονο, έντονα μεταβαλλόμενο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον και στο πλαίσιο σχετικών εξελίξεων, όπως η δημοσιοποίηση μη χρηματο-οικονομικών πληροφοριών εκ μέρους των μεγάλων επιχειρηματικών οργανισμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 76% των 67 εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν αναλάβει δημόσια δέσμευση για την εφαρμογή πολιτικών ΕΚΕ προσδιορίζοντας τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ μόλις 28% από αυτές έχουν αναπτύξει διαδικασίες οργανωμένης διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 30% των εταιρειών κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης αύξησε τους διατιθέμενους πόρους σε δράσεις ΕΚΕ, ενώ το 8% τους μείωσε. Επίσης, το 71% των εταιρειών συμμορφώνονται προς διεθνείς πρωτοβουλίες αρχών, πρακτικών και προτύπων ΕΚΕ, ενώ περίπου οι μισές δημοσιεύουν περιοδικά απολογισμό.

Η INTERAMERICAN, έχοντας ξεκινήσει τη σταδιακή ενσωμάτωση της κοινωνικής υπευθυνότητας στην εταιρική στρατηγική με σχέδιο από το 2004, έχει αναπτύξει μια ολιστική προσέγγιση και διακρίνεται στο σύνολο των εγχωρίων επιχειρήσεων για την πρόοδό της στον τομέα της ΕΚΕ. Είναι χαρακτηριστική, σχετικά, η σύγχρονη διακυβέρνηση της εταιρείας, οι δεσμεύσεις που διεθνώς έχει αναλάβει, η εστίασή της στο όφελος των πελατών, των συνεργατών και στη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, οι οργανωμένες πρωτοβουλίες της στο επίπεδο των κοινωνικών αναγκών και περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων -σε αρκετές περιπτώσεις συναφείς με το ασφαλιστικό αντικείμενο- και ακόμη, η τακτική απολογιστική έκθεσή της που αξιολογείται μεταξύ των καλυτέρων στην Ελλάδα.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − eight =

To Top