Μεσίτες & Πράκτορες TOP 40: Τα μεγαλύτερα γραφεία Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης

Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές ή καλύτερα, οι «Διανομείς Ασφαλιστικών Προϊόντων» σύμφωνα με τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζα της Ελλάδος, είναι με βάση τα στοιχεία της ICAP περίπου 13.500 επαγγελματίες στη χώρα μας. Ένας κλάδος που χωρίζεται σε: ασφαλιστικούς πράκτορες, συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσίτες ασφαλίσεων ασκώντας τη δραστηριότητά τους είτε με τη μορφή … Continue reading Μεσίτες & Πράκτορες TOP 40: Τα μεγαλύτερα γραφεία Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης

Add New Playlist