Νέα προγράμματα επανεκπαίδευσης διαμεσολαβητών από το ΕΙΑΣ

Επίκαιρα και πολύ ενδιαφέροντα είναι τα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, τα οποία θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και Στελεχών της αγοράς μας, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, με ημερομηνία έναρξής τους τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020. Τα εν λόγω Προγράμματα διευκολύνουν τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές μας να ανταποκριθούν εγκαίρως στις απαιτήσεις επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησής … Continue reading Νέα προγράμματα επανεκπαίδευσης διαμεσολαβητών από το ΕΙΑΣ