Ασφάλιση Αυτοκινήτου Ειδήσεις & Νέα

Γ.Γ. Μεταφορών: Ποιες θα είναι οι ασφαλιστικές καλύψεις για τα εκπαιδευτικά οχήματα οδήγησης

car

Τις προτάσεις της ΕΑΕΕ υιοθετεί ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών όσον αφορά την ασφάλιση και τις εξετάσεις οδήγησης. Ειδικότερα σε έγγραφό του που απευθύνεται στο υπουργείο Μεταφορών, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την αστυνομία, τις περιφέρειες της χώρας, την ΕΑΕΕ, την ΠΟΕΟ και την ΟΕΥΟΕ αναφέρει ότι αναφορικά µε τη νεοθεσ̟πισθείσα ρύθµιση της ̟αρ. 10 του άρθρου 4 του νόµου για το µεταβατικό στάδιο των δώδεκα πρώτων µηνών α̟πό την έναρξη ισχύος του νόµου, οι ασφαλιστικές θα παρέχουν τις ακόλουθες ασφαλιστικές καλύψεις:

  •  Oι τρίτοι ζηµιωθέντες α̟πό τροχαίο ατύχηµα ̟που ̟προκάλεσε ο εκ̟παιδευόµενος οδηγός µε το εκπαιδευτικό όχηµα θα καλύπτονται, όπως ίσχυε µέχρι ̟πρότινος, από την ειδική ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία εκ̟παιδευτικού
  • Η α̟ποκατάσταση τυχόν υλικών ζηµιών του ίδιου του οχήµατος του εκ̟παιδευτή της εξέτασης των υ̟ποψήφιων οδηγών µ̟πορεί να καλυφθεί ασφαλιστικά µε την ̟παροχή ιδίων ζηµιών για κάθε όχηµα του εκπαιδευτή σύμφωνα με όρους όπως πχ “απαλλαγή¨που θα συµφωνηθούν µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Εξυ̟πακούεται ότι και στην ̟περί̟πτωση αυτή, η ασφαλιστική κάλυψη δίδεται µε τους όρους και ̟τις προϋ̟οθέσεις ̟που ̟παρέχεται η ασφάλιση αστικής ευθύνης α̟πό την κυκλοφορία του εκπαιδευτικού οχήματος
  • Στην κάλυψη των ιδίων ζηµιών του εκ̟παιδευτικού οχήµατος µ̟πορεί να ̟προστεθεί κάλυψης της α̟πώλειας εισοδήµατος του εκ̟παιδευτή μέχρι την επισκευή του οχήματός του για χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός, σύµφωνα µε τους τους όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ των συµβαλλοµένων. Όλες οι ανωτέρω ασφαλιστικές καλύψεις θα ̟παρέχονται α̟πό τις ασφαλιστικές ε̟πιχειρήσεις κατό̟πιν εκτίµησης του σχετικού κινδύνου και ανάλογης τιµολόγησης

Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 − two =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Γ.Γ. Μεταφορών: Ποιες θα είναι οι ασφαλιστικές καλύψεις για τα εκπαιδευτικά οχήματα οδήγησης! https://www.insurancedaily.gr/ng-metaforon-pies-tha-ine-asfalistikes-kalypsis-gia-ta-ekpedeftika-ochimata-odigisis/