Ο έξυπνος άνθρωπος αλλάζει γνώμη. Ο ηλίθιος, ποτέ

Αυτό που χαρακτηρίζει κάποιον έξυπνο, δεν είναι πλέον η υψηλή αντίληψή του, αλλά το ότι έχει την ικανότητα να κατανοεί και να προσαρμόζεται στις καταστάσεις που επικρατούν, επιδεικνύοντας ανάλογη επινοητικότητα. της Στέλλας Ζουλινάκη, Life & Business Coach Insurance  Mentor, EMCC Senior Practitioner, Μέλος HCCMA & EMCC Το κλειδί στην υπόθεση πλέον, είναι η προσαρμογή στην αλλαγή, αυτό που οι επιτυχημένοι … Continue reading Ο έξυπνος άνθρωπος αλλάζει γνώμη. Ο ηλίθιος, ποτέ