Ασφάλιση Αυτοκινήτου Ειδήσεις & Νέα

Ο κλάδος αυτοκινήτου καθηλώνει τις γενικές ασφαλίσεις


tumblr_lfv16deemg1qav6beΜειωμένη κατά 5,1% είναι η ασφαλιστική παραγωγή στο πρώτο εξάμηνο του έτους με τις ασφαλίσεις ζωής να κινούνται καθοδικά κατά 10,5% και τις ασφαλίσεις κατά ζημιών να αυξάνονται οριακά (+0,6%).

Καταλυτικό ρόλο στον κλάδο ζημιών αλλά και στη γενικότερη παραγωγή έχει παίξει η ασφάλιση αστικής ευθύνης, που σημειώνει μείωση της τάξεως του 11,5%, ενώ οι υπόλοιποι κλάδοι στις γενικές κινούνται ανοδικά κατά 10%.

Η αστική ευθύνη οχημάτων αποτελεί μεγάλο μέρος των γενικών κλάδων (38,4%) και μαζί με την ασφάλιση οχημάτων φτάνουν στο μισό της παραγωγής των μη ζωικών κλάδων, ξεπερνώντας συνολικά τα 450 εκατ.

Συνολικά, η καταγεγραμμένη από την έρευνα παραγωγή ασφαλίστρων των ανωτέρω ασφαλιστικών επιχειρήσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2016 έφτασε περίπου το 1,9 δισ. € και αναλύεται σε 48,8% στις ασφαλίσεις Ζωής και 51,2% στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Γενικές ασφαλίσεις
Ο κλάδος της αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων είναι ο μεγαλύτερος κλάδος ασφαλίσεων κατά Ζημιών με παραγωγή 371 εκατ. € και 38,4% επί του συνόλου. Δεύτερος σε παραγωγή ασφαλίστρων είναι ο κλάδος της πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως με 170 εκατ. € και 17,6% επί του συνόλου των κλάδων κατά Ζημιών. Άλλοι σπουδαίοι κλάδοι ως προς το ύψος της παραγωγής είναι αυτός των χερσαίων οχημάτων με 89 εκατ. € (9,2% του συνόλου), της ασθένειας με 86 εκατ. € (8,9% του συνόλου) και οι λοιπές ζημιές αγαθών με 62 εκατ. € (6,4% του συνόλου). Όταν αθροίζεται η παραγωγή των κλάδων σχετικά με τα αυτοκίνητα (αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων και χερσαίων οχημάτων), παρατηρείται ότι συγκεντρώνουν 459 εκατ. € και ποσοστό 47,5% των ασφαλίσεων κατά Ζημιών. Η μείωσή τους σε σχέση με το 2015 είναι 10,9%. Αντιστοίχως, οι καλύψεις πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων περιουσίας (κλάδοι πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως, λοιπών ζημιών αγαθών και διαφόρων χρηματικών απωλειών) συγκεντρώνουν παραγωγή περίπου 248 εκατ. €, η οποία αντιστοιχεί στο 25,7% του συνόλου. Η μείωσή τους σε σχέση με το 2015 είναι 6,2%.

Σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα του 2015, για τις ίδιες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, η παραγωγή ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών αυξήθηκε κατά 0,6%, οδηγούμενη κυρίως από τις αυξήσεις της παραγωγής που σημείωσε ο κλάδος της ασθένειας λόγω της αναταξινόμησης των εργασιών όπως περιγράφηκε εισαγωγικά (+569,0%) και βοηθείας (+15,4%). Αντιθέτως, μειώσεις παρατηρήθηκαν στους κλάδους αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων (-11,5%), χερσαίων οχημάτων (-8,2%) και πυρός και στοιχείων της φύσεως (- 8,4%).

Ασφαλίσεις Ζωής

Η παραγωγή του κλάδου έφτασε περίπου τα 922 εκατ. €, με το μεγαλύτερο μέρος του οποίου, 691 εκατ. € ή 74,9% του συνόλου, να συγκεντρώνεται στον κλάδο Ζωής. Οι ασφαλίσεις ζωής οι οποίες είναι συνδεδεμένες με επενδύσεις έφτασαν τα 134 εκατ. € και μερίδιο επί του συνόλου 14,5% ενώ η διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων συγκέντρωσε 97 εκατ. € ή 10,6% της παραγωγής.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, οι ασφαλίσεις Ζωής συνολικά συνέχισαν να μειώνουν την παραγωγή τους (-10,5%), φαινόμενο που ξεκίνησε να παρατηρείται από τον Ιούλιο του 2015 λόγω της επιβολής των κεφαλαιακών ελέγχων. Εντούτοις, επιμέρους κλάδοι όπως ο Ασφαλίσεων Ζωής και της Διαχείρισης συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων αυξήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2016 έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2015 κατά 5,5% και 20,7% αντιστοίχως.

Η παραγωγή του κλάδου Υγείας (όπως είχε καταγραφεί με το άρθρο 13 του Ν.Δ. 400/1970), κατ’εφαρμογή του νόμου 4364/5.2.2016, καταγράφεται πλέον στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών όπου μερίζεται στους κλάδους Ατυχημάτων και Ασθενειών. Κατά αυτό τον τρόπο, η παραγωγή του συγκεκριμένου κλάδου μηδενίζει από τον Ιανουάριο του 2016 ενώ ενισχύεται η παραγωγή των αντίστοιχων κλάδων ασφαλίσεων κατά Ζημιών. Σε όλη την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016, ο κλάδος Ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις συνέχισε να μειώνει την παραγωγή του (-43,5% έναντι του 2015), φαινόμενο που ξεκίνησε να παρατηρείται από τον Ιούλιο του 2015, λόγω της επιβολής των κεφαλαιακών ελέγχων στις τράπεζες που μεταξύ άλλων δεν επέτρεψαν την έκδοση νέων συμβολαίων (ενιαίων ή περιοδικών ασφαλίστρων). Η ανωτέρω καταγραφή στο μητρώο της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου ΙΙΙ. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις (περί τα 134 εκατ. €), ακολουθεί την συμβατική μέθοδο του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, σύμφωνα με την οποία αθροίζονται στον ίδιο λογαριασμό η παραγωγή ασφαλίστρων περιοδικών καταβολών εντός του έτους με το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων των εφάπαξ καταβολής συμβολαίων. Θεμελιώνεται θεωρητικά η προσέγγιση ότι «η μέση διάρκεια των συμβολαίων εφάπαξ καταβολής είναι δεκαετής», συνεπώς συνήθης πρακτική διεθνώς για την αποτίμηση της ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων των συμβολαίων του κλάδου Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις είναι το άθροισμα της παραγωγής ασφαλίστρων των συμβολαίων περιοδικών καταβολών και του 1/10 της αντίστοιχης παραγωγής ασφαλίστρων εφάπαξ καταβολής.

Δείτε εδώ τη μελέτη της ΕΑΕΕ


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + seven =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Ο κλάδος αυτοκινήτου καθηλώνει τις γενικές ασφαλίσεις! https://www.insurancedaily.gr/o-klados-ochimaton-kathiloni-tis-genikes-asfalisis/