ΥΓΕΙΑ

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €61,6 εκατ.

ΥΓΕΙΑ

Στα πλαίσια ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού η Εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», ανακοινώνει τα βασικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2017.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €61,6 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 4,4% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2016. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του τριμήνου κατέγραψαν σημαντική αύξηση κατά 11,5% και ανήλθαν στα €11,6 εκ.

Διευκρινίζεται ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα των ενδιάμεσων περιόδων 2017 και 2016, έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις μονομερείς κυβερνητικές αποφάσεις περικοπών στην τιμολόγηση των νοσηλειών και των διαγνωστικών εξετάσεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ (rebate και claw-back) κατά το άρθρο 100 του Ν. 4172/2013(ΦΕΚ Α’ 167), οι οποίες (αποφάσεις) τέθηκαν σε εφαρμογή αναδρομικά από 1.1.2013 και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31.12.2018.

€ εκατ. 3Μ 2017 3Μ 2016 % Μεταβολή
Όμιλος YΓΕΙΑ
Κύκλος Εργασιών 61,6 59,0 4,4%
EBITDA(1) 11,6 10,4 11,5%

(1) Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + nine =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €61,6 εκατ.! https://www.insurancedaily.gr/omilos-ygia-o-kyklos-ergasion-anilthe-se-e616-ekat/