ΕΙΑΣ

ΠΑΠΕΙ-ΕΙΑΣ: Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Διοίκησης Πωλήσεων & Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων


Η Ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η οποία εκφράζεται στο Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Διοίκησης Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων, εμπεριέχει την πλέον σύγχρονη και πλουσιότερη εφικτή τεχνογνωσία Management και, ειδικότερα, Sales Management and Sales Force Management, ικανή να εγγυηθεί τους πλέον καινοτομικούς, συστηματικούς και αποτελεσματικούς τρόπους Διοίκησης των φυσικών ή ανθρώπινων Δικτύων Πωλήσεων και των λειτουργιών τους.

Η εν λόγω ακαδημαϊκή συνεργασία κομίζει υπερσύγχρονα «εφόδια» διοίκησης, στηριζόμενα στη διεθνή θεωρία και βιβλιογραφία Management και πρωτίστως, στις αποδεδειγμένα επιτυχείς και αποτελεσματικές πρακτικές Sales Management and Sales Force Management.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διοικητικά Στελέχη Πωλήσεων Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης (Διευθυντές Πωλήσεων, Επιθεωρητές Πωλήσεων και Account Managers), σε στελέχη Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που ασκούν καθήκοντα Management (Agency Managers, Unit Managers, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων, ….), καθώς και σε ενδιαφερομένους που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν την τεχνογνωσία τους, τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στη Διοίκηση Πωλήσεων και στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων.

Στόχοι Προγράμματος

Το εν λόγω Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης έχει τους εξής κύριους στόχους:

 • Να αναλύσει διεξοδικά τους παράγοντες που επιδρούν και επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας και της απόδοσης των ανθρώπινων ή φυσικών Δικτύων Πωλήσεων
 • Να προτείνει, εν μέσω των σημαντικών εξελίξεων και αλλαγών, τα ενδεδειγμένα μοντέλα οργάνωσης και λειτουργίας αυτών των Δικτύων Πωλήσεων
 • Να προτείνει τεκμηριωμένους τρόπους επαύξησης της απόδοσης και της αποτελεσματικότητάς τους
 • Να συμβάλει στην αύξηση των πωλήσεων τους, δια της εφαρμογής κατάλληλων μεθόδων διοίκησης τους
 • Να παρουσιάσει, κατά τρόπο εμπεριστατωμένο τις προκλήσεις και τις συνθήκες του «αύριο», προς τον σκοπό της αξιοποίησής τους δια των κατάλληλων μοντέλων οργάνωσης και διοίκησης.

Στο σύνολο των ενοτήτων του, το Πρόγραμμα επιδιώκει να εμφυσήσει στα συμμετέχοντα στελέχη άριστο πνεύμα διοίκησης και εμπράκτως να συμβάλει στην περαιτέρω ανέλιξη των σχετικών δεξιοτήτων, γνώσεων, αντιλήψεων και εμπειριών τους.

Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος:

α. Νέο Οικονομικό και Θεσμικό Περιβάλλον, Περιβάλλον Αγοράς και Απορρέουσες Ευκαιρίες Πωλήσεων

β. Στοχοθεσία και Προγραμματισμός Πωλήσεων & Ανθρωπίνων Πόρων

γ. Προσέλκυση, Αξιολόγηση, Επιλογή & Καθοδήγηση Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων

δ. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων

ε. Οργάνωση «Δυνάμεων» Σύγχρονων Ασφαλιστικών Γραφείων Πωλήσεων

στ. Ηγεσία και η «Τέχνη» της Διεύθυνσης

ζ. Εποπτεία Επίτευξης & Υπέρβασης Στόχων Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων

η. Καινοτομική Στρατηγική και Τακτική Ανάπτυξης Πωλήσεων

θ. Θέματα Ειδικού Ενδιαφέροντος

 • Αξιοποίηση Social Media
 • Marketing Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
 • Financial Planning Management

ι. Business Plan Project

Οι προαναφερόμενες ενότητες εμπεριέχουν πλούτο δεδομένων, στατιστικών μεγεθών διεθνούς και ελληνικής τεχνογνωσίας, workshops και case studies, ενώ η ανάπτυξή τους θα εξελίσσεται κατά τρόπο διαδραστικό και συμμετοχικό.

Επιστημονικός Υπεύθυνος και Εισηγητές

Διδάσκοντες στο Πρόγραμμα είναι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές και Τεχνογνώστες της Ασφαλιστικής Αγοράς, ειδικότερα της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, ως ακολούθως:

 • ο κ. Γιάννης Πολλάλης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος, Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης και Ηγεσίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Επισκέπτης Καθηγητής του Syracuse University της Νέας Υόρκης
 • ο κ. Αντώνης Κατσαλής, διδάκτωρ του Exeter University της Μ. Βρετανίας, με υψηλή εξειδίκευση επί θεμάτων Επικοινωνίας, Οργάνωσης και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων
 • ο κ. Γεράσιμος Βασιλείου, MBA του Kingston University της Μ. Βρετανίας, Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης Πωλήσεων Πολυεθνικών Ομίλων
 • ο κ. Σπύρος Λευθεριώτης, Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στους Τομείς Επικοινωνίας και Διοίκησης Πωλήσεων, τέως Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Marketing της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής, Πτυχιούχος Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σήμερα, ο κ. Λευθεριώτης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Bonum Terrae A.E.
 • ο κ. Νίκος Βαγιακάκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων επί θεμάτων Coaching, Mentoring και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, με ανώτατες και μεταπτυχιακές σπουδές και εμπειρία στην Ελλάδα, στη Γερμανία και στην Ολλανδία
 • η κ. Ράνια Τσάβαλου, Εργασιακή και Συμβουλευτική Ψυχολόγος, M.A. του Middlesex University και πτυχιούχος Ασφαλιστικής Επιστήμης και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Επιπλέον το Πρόγραμμα εμπλουτίζουν ως προσκεκλημένοι Guest Speakers ανώτατα και ανώτερα Στελέχη Γενικών Διευθύνσεων Πωλήσεων Ασφαλιστικών Εταιρειών, καθώς και κορυφαία Στελέχη Management της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που θα αναπτύξουν νευραλγικού ενδιαφέροντος θέματα, στο πλαίσιο ειδικών panels.

Τίτλοι Σπουδών και αναγνωρισιμότητα

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα λάβουν Βεβαίωση Σπουδών Διοίκησης Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων (Certificate of Study in Sales Management and Sales Force Management) του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, ενώ θα εμφανίζονται εσαεί στις κατάλληλες ενότητες των ιστοσελίδων του Πανεπιστημίου και του Ινστιτούτου.

Διάρκεια, Ημερομηνίες και Εγκαταστάσεις Διεξαγωγής

Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης έχει διάρκεια σαράντα (40) εκπαιδευτικών ωρών και θα διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ΕΙΑΣ (και κατόπιν ανακοίνωσης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς) κάθε Τετάρτη, 15:00 – 18:20. Έναρξη προγράμματος Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017.

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • 680 € / συμμετοχή
 • Πολλαπλές συμμετοχές (από 3 συμμετοχές και άνω): 480 € / συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • 800 € / συμμετοχή
 • Πολλαπλές συμμετοχές (από 3 συμμετοχές και άνω): 680 € / συμμετοχή

Εάν προεγγραφείτε έως την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου θα έχετε έκπτωση 30% επί των αναγραφομένων διδάκτρων. Κόστος Συμμετοχής.

Αιτήσεις εγγραφής & Τρόποι πληρωμής

Οι αιτήσεις εγγραφής στο πρόγραμμα, θα γίνονται δεκτές έως και την Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου.

Με την αίτηση συμμετοχής προκαταβάλλεται ποσοστό 50% των διδάκτρων, ενώ το υπόλοιπο αποπληρώνεται έως τη λήξη του προγράμματος. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα αποπληρωμής των διδάκτρων σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + fifteen =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
ΠΑΠΕΙ-ΕΙΑΣ: Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Διοίκησης Πωλήσεων & Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων! https://www.insurancedaily.gr/papi-ias-programma-metekpedefsis-diikisis-poliseon-anthropinou-dynamikou-poliseon/