Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Ποιο χαρτοφυλάκιο μεταβιβάζει η MetLife στην Allianz


Η Τράπεζα της Ελλάδος, σε εφαρμογή του άρθρου 28§7α του ν. 4364/2016, ανακοινώνει ότι η ανώνυμη ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «METLIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής», υπ’ αριθμ. ΓΕΜΗ 123319501000, και η ανώνυμη ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία», υπ’ αριθμ. ΓΕΜΗ 000234101000, αποφάσισαν τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου του Ομαδικού Συνταξιοδοτικού Συμβολαίου υπ’ αριθμ. 50722 και του παραρτήματος αυτού υπ’ αριθμ. 50722/01 των εργαζομένων στις εταιρείες «ACCENTURE Ανώνυμη Εταιρία Οργάνωσης, Πληροφόρησης και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων» και «ACCENTURE BPM Υπηρεσίες Λειτουργικής Στήριξης ΑΕ», με όλα τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις, από την πρώτη ασφαλιστική επιχείρηση στη δεύτερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016.

Ο χρόνος υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και λήγει στις 22 Ιανουαρίου 2019.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dep.insurancesup@bankofgreece.gr.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − eight =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Ποιο χαρτοφυλάκιο μεταβιβάζει η MetLife στην Allianz! https://www.insurancedaily.gr/pio-chartofylakio-metavivazi-metlife-stin-allianz/