Πώς θα επηρεάσει ο δείκτης του ΙΟΒΕ τα ασφάλιστρα υγείας

Μετά το Μάρτιο του 2018 θα είναι έτοιμος ο δείκτης υγείας που καταρτίζεται από το ΙΟΒΕ για την ασφαλιστική αγορά και θα λειτουργήσει “συμβουλευτικά”  στις εταιρείες όσον αφορά την τιμολογιακή αναπροσαρμογή των προγραμμάτων υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες στις ασφαλιστικές έχει δοθεί ένα χρονικό περιθώριο μέχρι τα μέσα  Δεκεμβρίου, προκειμένου να υποβάλλουν στο Ίδρυμα Οικονομικών & … Continue reading Πώς θα επηρεάσει ο δείκτης του ΙΟΒΕ τα ασφάλιστρα υγείας