Ασφάλιση Αυτοκινήτου Ειδήσεις & Νέα

Προβληματισμοί και λύσεις για την ασφάλιση εκπαιδευόμενων οδηγών

pexels.com

Προβληματισμό σε ασφαλιστικές εταιρείες και σχολές εκπαίδευσης έχει δημιουργήσει ο νέος νόμος για τους υποψήφιους οδηγούς και την ασφάλιση τους, καθώς προβλέπει τόσο την διεξαγωγή εξετάσεων με τον εκπαιδευόμενο μόνο του στο όχημα όσο και ειδική κάλυψη σε περίπτωση που ο υποψήφιος τρακάρει το όχημα του εξεταστή.

της Βίκυς Γερασίμου

Ο νόμος δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ και είναι σε ισχύ από τις 4 Μαρτίου, ωστόσο μήνες πριν με επιστολές και συμμετέχοντας στη διαβούλευση η ΕΑΕΕ είxε εκφράσει τις ενστάσεις της χαρακτηρίζοντας την εφαρμογή της ειδικής  ασφαλιστικής κάλυψης ανέφικτη.

Όπως αναφέρει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών με επιστολή της στις 10.5.2018 η προβλεπόμενη στο τότε σχέδιο νόμου ρύθμιση για την “υποχρέωση ασφάλισης ευθύνης του εκπαιδευόμενου και υποψήφιου για απόκτηση άδειας οδήγησης οδηγού είναι ιδιαίτερα προβληματική και δεν θα είναι εφικτή η εφαρμογή της στην πράξη, καθώς τέτοιο ασφαλιστικό προϊόν δεν υφίσταται στην ασφαλιστική αγορά, ούτε αναμένεται να δημιουργηθεί στο μέλλον…Η δημιουργία ενός ασφαλιστικού προϊόντος, όπως αυτό που προτείνει το Υπουργείο σας, δεν είναι εφικτή και για τον πρόσθετο λόγο ότι δεν νοείται μετάθεση της ευθύνης του επαγγελματία εκπαιδευτή (& της εκπαιδευτικής σχολής) στον εκπαιδευόμενό του υποψήφιο για να λάβει άδεια οδήγησης οδηγό. Η κύρια ευθύνη είναι και παραμένει του εκπαιδευτή. Επομένως μία τέτοια ασφάλιση ευθύνης του υποψήφιου οδηγού θα ήταν κατ’ ουσίαν άνευ αντικειμένου. ”.

Σημείο που πρέπει να εστιάσουμε είναι το εξής: Στο νέο νόμο που προβλέπεται η ειδική κάλυψη αναφέρεται και ότι “Στον φάκελο του υποψηφίου δύναται να προσκομίζεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του εκπαιδευτικού οχήματος, εφόσον περιέχει την ειδική ασφαλιστική κάλυψη των ανωτέρω εδαφίων”. Αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει τις ασφαλιστικές εταιρείες προς πρόσθετες καλύψεις στα ασφαλιστήρια συμβόλαια που κάνουν οι εκπαιδευτές και όχι τελικά για τους εκπαιδευόμενους, καθώς ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στο φάκελο του υποψηφίου να μπει το ασφαλιστήριο του οχήματος.

Τα τρία σημεία που επισημαίνει στις επιστολές της η ΕΑΕΕ

1.Oι τρίτοι ζημιούμενοι από ατύχημα που προκάλεσε εκπαιδευόμενος οδηγός με το εκπαιδευτικό όχημα καλύπτονται σήμερα και θα καλύπτονται και στο μέλλον αποκλειστικά και μόνον από την ειδική ασφάλιση αστικής ευθύνης οχήματος που πρέπει να έχει συναφθεί από την σχολή εκπαίδευσης για κάθε ένα εκπαιδευτικό της όχημα.

2.Με δεδομένα τα ανωτέρω, δεν γίνεται κατανοητή η πρόταση του Υπουργείου για τη δημιουργία ενός νέου ασφαλιστηρίου συμβολαίου – το οποίο προφανώς σήμερα δεν υπάρχει – για να καλύπτει την «όποια ευθύνη» του εκπαιδευόμενου οδηγού έναντι του κυρίου και κατόχου του οχήματος (εκπαιδευτή) και έναντι των τρίτων, οι οποίοι τρίτοι, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω καλύπτονται ήδη από το προαναφερόμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η δημιουργία ενός ασφαλιστικού προϊόντος, όπως αυτό που προτείνει το Υπουργείο σας, δεν είναι εφικτή και για τον πρόσθετο λόγο ότι δεν νοείται μετάθεση της ευθύνης του επαγγελματία εκπαιδευτή (& της εκπαιδευτικής σχολής) στον εκπαιδευόμενό του υποψήφιο για να λάβει άδεια οδήγησης οδηγό. Η κύρια ευθύνη είναι και παραμένει του εκπαιδευτή. Επομένως μία τέτοια ασφάλιση ευθύνης του υποψήφιου οδηγού θα ήταν κατ’ ουσίαν άνευ αντικειμένου.

3.Τέλος, η άποψη της Ε.Α.Ε.Ε. είναι ότι εάν ο εκπαιδευτής (και η εκπαιδευτική σχολή) θέλει να διασφαλίσει την περιουσία του και να καλύψει την έκθεσή του σε οικονομικές απώλειες λόγω της αναμφισβήτητης επαγγελματικής ευθύνης του έναντι του πελάτη του (υποψήφιου οδηγού), η μόνη λύση είναι να έχει ασφαλιστική κάλυψη της επαγγελματικής ευθύνης του για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκαλέσει από αμέλειά του κατά τη διάρκεια της άσκησης της δραστηριότητάς του. Η δε αποκατάσταση των υλικών ζημιών του ίδιου του οχήματος του εκπαιδευτή μπορεί να διασφαλισθεί με την απόκτηση από τον εκπαιδευτή μικτής ασφάλισης για κάθε όχημά του, όπως άλλωστε ισχύει και για όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων.

Τι αναφέρει ο νέος νόμος 4599/2019

Ο νόμος «∆οκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχηµάτων, άλλες διατάξεις οδήγησης και λοιπές διατάξεις» που δηµοσιεύθηκε πρόσφατα ορίζει µεταξύ άλλων στις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 4, τα εξής:

“10. Οι υποψήφιοι οδηγοί για την απόκτηση άδειας οδήγησης, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής τους εξέτασης, υποχρεούνται σε ειδική ασφαλιστική κάλυψη έναντι του κυρίου και κατόχου του οχήµατος. Η ασφαλιστική δαπάνη του προηγούµενου εδαφίου περιλαµβάνει υποχρεωτικά την ασφαλιστική ευθύνη έναντι τρίτων λόγω σωµατικής βλάβης, ή ζηµιών σε πράγµατα, περιλαµβανοµένης και της χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος κατά τη διεξαγωγή πρακτικής εξέτασης, η ειδική ασφαλιστική κάλυψη το πρώτου εδαφίου καλύπτει τουλάχιστον έναν (1) µήνα για την επισκευή του εκπαιδευτικού οχήµατος. Η ασφάλιση καλύπτει υποχρεωτικά όλους τους χώρους διενέργειας εξέτασης υποψήφιων οδηγών δηµόσιους ή ιδιωτικούς, κλειστούς ή ανοιχτούς. Οι υποψήφιοι οδηγοί προσκοµίζουν το ασφαλιστήριο συµβόλαιο µε τις ανωτέρω ειδικές ασφαλιστικές καλύψεις πριν από την έναρξη της πρακτικής τους εξέτασης στον εκπαιδευτή, µε ευθύνη του οποίου συµπληρώνεται ο φάκελος των υποψηφίων, ο οποίος τηρείται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας στην οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί. Στον φάκελο του υποψηφίου δύναται να προσκοµίζεται το ασφαλιστήριο συµβόλαιο του εκπαιδευτικού οχήµατος, εφόσον περιέχει την ειδική ασφαλιστική κάλυψη των ανωτέρω εδαφίων. Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί 2 υποχρεούνται να φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισµό κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης και εξέτασης.» Παρακαλούµε για τη συνδροµή σας ώστε να υλοποιηθεί άµεσα η προβλεπόµενη διάταξη του νέου νόµου”.

 


2 Comments

2 Σχολια

  1. Σακης Μαυροειδης

    Mar 12, 2019 at 10:59 PM

    Σχετικά με το νέο νόμο εξετάσεων ΟΔΉΓΗΣΗΣ υποψηφίων οδηγών υπάρχει ένα μείζων θέμα που δεν αναφέρεται στο άρθρο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες αναλαμβάνουν την αποζημίωση τρίτων όταν στο εκπαιδευτικό όχημα βρίσκεται Ο εκπαιδευόμενος οδηγός στη θέση του οδηγού και ο δάσκαλος οδήγησης στη θέση του συνοδηγού. Ο νέος νόμος θέλει τον μαθητή μόνο του στο όχημα και το δάσκαλο εκτός. Κι εκεί εστιάζεται το ΠΡΌΒΛΗΜΑ που έχει ανακυψει

  2. Pinocchio

    Mar 21, 2019 at 9:29 AM

    Κατ’αρχάς η διατύπωση στη νομοθεσία είναι εντελώς λανθασμένη (δεν θα μπω σε ανάλυση…) αλλά ας το παρακάμψουμε και ας δούμε την ουσία… ουσιαστικά θεωρείται οτι υπάρχει πρόβλημα επειδή θεωρούμε θέσφατο και δεδομένο τη μέχρι τώρα προσέγγιση των ασφαλιστικών εταιρειών… ΜΕΓΑ ΑΣΦΑΛΜΑ… όσοι (ελάχιστοι) καταλαβαίνουν από ασφάλιση κατανοούν ότι το ζήτημα, ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΘΕΛΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ (Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ…), λύνεται και είναι απλά θέμα ‘ΠΩΣ & ΠΟΣΟ’ (και κάποιου χρόνου για να προσαρμοστούν αντασφαλιστικές συμβάσεις κλπ). Το πρόβλημα δεν είναι η διάταξη αυτή καθαυτή αλλά η ΗΛΙΘΙΑ σπουδή του υπουργείου να θερμσοθετήσει κάτι χωρίς την απαραίτητη προετοιμασία σε συνάρτηση με την ΠΑΤΑΓΩΔΗ αποτυχία των οργάνων της ασφαλιστικής αγοράς να συμμετέχουν και να επηρεάσουν εξελίξεις που την αφορούν… αλλά δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε για το ένα ούτε για το άλλο…

Σχολιαστε ελευθερα

Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + 18 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Προβληματισμοί και λύσεις για την ασφάλιση εκπαιδευόμενων οδηγών! https://www.insurancedaily.gr/provlimatismi-ke-lysis-gia-tin-asfalisi-ekpedevomenon-odigon/