Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Σεμινάρια ΕΙΑΣ για την Υποχρεωτική Επανεκπαίδευση στον Τομέα Β΄

Businessman holding a card saying - Be Prepared - in his hand in a conceptual image of planning and strategy.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.), ο επίσημος θεσμικός -μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα- εκπαιδευτικός φορέας της ασφαλιστικής αγοράς, έχει υποβάλλει και έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης της ΔΕΙΑ της Τράπεζας της Ελλάδας, σύμφωνα με την Πράξη αρ. 45/21-11-2014, ΦΕΚ Β 3350/12.12.2014, εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα έτη 2015 και 2016, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της υποχρεωτικής επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης των γνώσεων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για τον Τομέα Β΄ «Θεσμικά Θέματα της Ασφαλιστικής Αγοράς» και τον Τομέα Γ΄ «Ανάπτυξη Ατομικών Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων».

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΙΑ έχει διευκρινίσει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 της ΠΕΕ 45/2014, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές υποχρεούνται να παρακολουθούν κάθε χρόνο σεμινάρια και των τριών τομέων (Α΄, Β΄, Γ΄), έκαστο των οποίων πρέπει έχει ελάχιστη διάρκεια 5 ωρών, προκειμένου κάθε ασφαλιστικός διαμεσολαβητής να συγκεντρώνει τουλάχιστον 75 ώρες πιστοποιημένης εκπαίδευσης στους τρεις τομείς εντός των πέντε ετών 2015-2019.  Το ΕΙΑΣ ανακοινώνει τα δύο παρακάτω σεμινάρια για τον Τομέα Β΄ «Θεσμικά Θέματα της Ασφαλιστικής Αγοράς», που θα διεξαχθούν στο ΕΙΑΣ με φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων στη τάξη.

1ο Σεμινάριο:  «Ασφαλιστική Σύμβαση & Κλάδος Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων –               Νομιμοποίηση Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες»

Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου:

Ασφαλιστική Σύμβαση

– Βασικές αρχές του ασφαλιστικού νόμου 2496/97 και των τροποποιήσεων αυτού.

Κλάδος Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων

  • Το υφιστάμενο πλαίσιο υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτου του ν.489/76 και οι  τροποποιήσεις που επήλθαν μετά τη θέση σε εφαρμογή του ν.4261/2014 καθώς και η πράξη ΤτΕ υπ’ αριθ.  3/5/26.1.2011
  • Ν.4092/2012 για τα όρια κάλυψης του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων και για το καθεστώς της καταβαλλόμενης εισφοράς Ν.4141/2013 για τη διαδικασία ηλεκτρονικού ελέγχου της κυκλοφορίας των ανασφάλιστων οχημάτων
  • Ν.4286/2014 για την τροποποίηση των κυρώσεων λόγω ανασφάλιστου οχήματος

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

  • Ισχύοντες νομοθετικοί και ειδικοί κανονιστικοί κανόνες την αποφυγή νομιμοποίησης εσόδων από  παράνομες δραστηριότητες στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης
  • Εφαρμογή της νομοθετικής πράξης FATCA των Η.Π.Α. στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης
  • Αντιμετώπιση της απάτης στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης

Διάρκεια σεμιναρίου:  8 ώρες Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες διδασκαλίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος), τη  Δευτέρα 21 Νοεμβρίου: 12.00 – 20.00.

Αιτήσεις Συμμετοχής για τα σεμινάρια θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016

2ο Σεμινάριο:  «Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση & Αιτιάσεις»  

Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου:  

  • Βασικές ρυθμίσεις του ισχύοντος καθεστώτος δραστηριοποίησης (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών
  • Κανόνες πιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μετά την αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2647/7.11.2011 από την υπ’ αριθ. 16/21.5.2013 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ για την εκπαίδευση και πιστοποίηση
  • Καθεστώς επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (υπ’ αριθ. 45/21.11.2014 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ)
  • Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ 88/5-4-2016, σχετικά με την εξέταση Αιτιάσεων από τις Ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ 89/5-4-2016, σχετικά με την εξέταση Αιτιάσεων από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.
  • Πράξη  της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ 86/5-4-2016, σχετικά με τον Κανονισμό Συμπεριφοράς των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.
  • Σύντομη αναφορά στις Ευρωπαϊκές Εξελίξεις σχετικά με τη Διαμεσολάβηση

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες διδασκαλίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος), την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου: 12.00 – 20.00.  Αιτήσεις Συμμετοχής για τα σεμινάρια θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016.

 

Εκπαιδευτές / Εισηγητές Σεμιναρίων του ΕΙΑΣ:
Οι διδάσκοντες στα σεμινάρια του ΕΙΑΣ είναι εισηγητές με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στο διδακτικό αντικείμενο ευθύνης τους και με υψηλή βαθμολογία στις αξιολογήσεις εκπαιδευτών του Ινστιτούτου (βάσει προτύπου διασφάλισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008). Όλοι είναι πιστοποιημένοι εισηγητές από τον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ).
Εισηγήτρια των σεμιναρίων για τον Τομέα Β’ είναι η κα Κωνσταντίνα Λόντου, Δικηγόρος και Σύμβουλος Εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες θα δείτε εδώ


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 2 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Σεμινάρια ΕΙΑΣ για την Υποχρεωτική Επανεκπαίδευση στον Τομέα Β΄! https://www.insurancedaily.gr/seminaria-e-i-a-s-gia-tin-ypochreotiki-epanekpedefsi-ston-tomea-v%ce%84/