Θαλάσσιες Ασφαλίσεις Ειδήσεις & Νέα

Στα ανεξάρτητα δίκτυα το 76% των ασφαλίσεων σκαφών αναψυχής


Κατά την διάρκεια του 2017, η παραγωγή ασφαλίστρων των κλάδων ασφάλισης πλοίων, δηλαδή των κλάδων Πλοίων και Αστικής ευθύνης πλοίων, έφθασε τα 15,5 εκατ. € (10,2 εκατ. € και τα 5,3 εκατ. € αντιστοίχως), καταγράφοντας αντίστοιχα αύξηση κατά 7,2% και 5,7% σε σχέση με το 2016. Παρομοίως, η παραγωγή των ασφαλίσεων κατά Ζημιών συνολικά αυξήθηκε κατά 2,9% ενώ η συνολική παραγωγή (Ζωής και Ζημιών) αυξήθηκε κατά 0,6%.

Σύμφωνα με έρευνα της ΕΑΕΕ η παραγωγής του κλάδου ανά κανάλι διανομής είχε ως εξής: τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) συμμετέχουν κατά 76%, οι απευθείας πωλήσεις 13,3%, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) 10,0%, και η συνεργασία με τις τράπεζες (bancassurance) συμμετέχει με 0,7% επί του συνόλου.

Το μεγαλύτερο μέρος των ασφαλισμένων σκαφών τόσο σε πλήθος όσο και σε ασφαλιζόμενη αξία είναι αυτά της προσωπικής αναψυχής. Ως προς την κατανομή των σκαφών με βάση τα ασφαλισμένα κεφάλαια, το 52,2% έχουν αξία άνω των 250 χιλιάδων € ενώ σε αξία, τα ανωτέρω αποτελούν το 93,8% των ασφαλισμένων κεφαλαίων. Σε πλήθος ζημιών και αποζημιώσεις, υπερέχουν αυτά της προσωπικής αναψυχής. Η μέση αποζημίωση μειώθηκε από 13,3 χιλ. € (σύμφωνα με την επικαιροποιημένη έρευνα για το έτος 2016) στα 7,2 χιλ. € συνολικά. Επίσης, η μέση συχνότητα ζημίας μειώθηκε από το 3,96% στο 3,10%. Οι κύριες αιτίες καταβολής αποζημιώσεων έχουν σχέση με η πρόσκρουση/σύγκρουση (17,5%), οι μηχανικές βλάβες (15,1%) και η αστική ευθύνη (14,8%).

Το ποσοστό των ζημιών στο ελικοαξονικό σύστημα (οφειλόμενες αθροιστικά είτε σε επιπλέον ή/και σταθερό αντικείμενο) είναι 13,4%. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μελέτης της εξέλιξης των αποζημιώσεων του κλάδου, η αποθεματοποίηση των εκκρεμών ζημιών κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα καθ’όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Η μέση ζημία εκτιμάται στα 7.357 € το 2017, έναντι9.999 € το 2016. Η μέση ζημία στην εννεαετία 2009-2017 εκτιμάται στα 10.910 €.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + 3 =

To Top