Cyber Insurance Ειδήσεις & Νέα

Σταδιακά ο GDPR θα γίνει… business as usual


Οι ασφαλιστικές εταιρείες με δεδομένο το αντικείμενό τους και τη φύση των δεδομένων που τηρούν και επεξεργάζονται είναι από τις πρώτες επιχειρήσεις διεθνώς που ξεκίνησαν να ενσωματώνουν τον GDPR στη ν κουλτούρα τους. Όπως εξηγεί στο «ΑΜ» ο κ. Δ. Παπαχριστόπουλος, Επικεφαλής της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Groupama Aσφαλιστική « δεν θεωρώ το νέο Κανονισμό ως κάποιο “κοσμογονικό” γεγονός.

Ήδη από το 1997 βιώνουμε ως αγορά την προσαρμογή μας σε κανόνες που, σε μεγάλο βαθμό, δεν διαφοροποιούνται σημαντικά από αυτούς που θέτει ο GDPR. Όλα αυτά τα χρόνια εξάλλου, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει εκδώσει πληθώρα αποφάσεων, συστάσεων και γνωμοδοτήσεων που έχουν συμβάλει στη διαμόρ φωση ενός αξιόλογου επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων. Φυσικά, η προσαρμογή στα νέα δεδομένα και ιδίως ως προς τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ή υπονοεί ο Κανονισμός δεν είναι εύκολη, ούτε και μπορεί να φτά σει αμέσως στο απόλυτα επιθυμητό επίπεδο. Σταδιακά όμως, με συνεχή εκπαίδευση και υιοθέτηση κατάλληλων τεχνολογιών και πρακτικών που διασφαλίζουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πιστεύω ότι θα ενταχθεί στην καθημερινότητα όλων μας η οποιαδήποτε κ ανονιστική απαίτηση, με τρόπο που θα αποτελεί πια business as usual» .

Προς όφελος όλων η εισαγωγή της έννοιας της νομιμότητας της επεξεργασίας «για ασφαλιστικούς σκοπούς»

Ταυτόχρονα επισημαίνει ότι «υπάρχουν αρκετές “γκρίζες” ζώνες. Για παράδειγμα, το ελληνικό νομοθέτημα που θα συμπληρώνει σε τοπικό επίπεδο τον Κανονισμό, ακόμη αναμένεται. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόλις εξέδωσε την πρώτη του απόφαση με την οποία απαντά σε ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του GDPR. Εν κατακλείδι, σίγουρα υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες, ανάλογα και με το μέγεθος κα ι την πολυπλοκότητα των εργασιών τους, αλλά θεωρώ ότι η αγορά είναι σε καλό δρόμο. Εάν μάλιστα ο νομοθέτης τολμούσε να εισαγάγει την έννοια της νομιμότητας της επεξεργασίας “για ασφαλιστικούς σκοπούς”, πιστεύω ότι θα εξυπηρετούνταν ακόμη πιο αποτελεσματικά τόσο τα συμφέροντα των φυσικών προσώπων, όσο και των εταιρειών» .

Όσον αφορά την προσαρμογή της Groupama στο νέο κανονισμό αναφέρει ότι «στην Groupama Ασφαλιστική δεν ξεχνάμε ότι, εκτός από υπεύθυνοι επεξεργασίας, είμαστε όλοι μας και “υποκείμενα δεδομένων” στις συναλλαγές μας με τόσους και τόσους παρόχους αγαθών και υπηρεσιών, άρα φροντίζουμε να φερόμαστε στους πελάτες μας όπως κι εμείς θα θέλαμε να μας φέρονται υπ’ αυτή την ιδιότητα. Και τούτο πιστεύω ότι είναι ο χρυσός κανόνας της πρ οσαρμογής οποιουδήποτε Κανονισμού στην καθημερινότητα μιας επιχείρησης».

Και προσθέτει πως η Εταιρεία «είναι μέλος του γαλλικού Ομίλου Groupama, που προέρχεται από μια χώρα που έχει πρωτοπορήσει και εξακολουθεί να πρωτοπορεί στον τομέα της προστασίας των π ροσωπικών δεδομένων. Κατά συνέπεια, η προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των πελάτων μας και όσων προσώπων γενικά συναλλάσσονται μαζί μας, αποτελούν διαχρονικά προτεραιότητά μας. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εναρμόνιση με τον GDPR, προσπαθώντας παράλληλα να εφαρμόζουμε πρακτικές και τεχνικά μέτρα που ανταποκρίνονται και στο πνεύμα του Κανονισμού, καθιστώντας απλή και ευχερή για τον πελάτη μας τόσο την άσκηση των δικαιωμάτων του, όσο και την ε νημέρωσή του για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα του».

Πηγή: Περιοδικό Ασφαλιστικό Marketing Φεβρουαρίου


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − 4 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Σταδιακά ο GDPR θα γίνει... business as usual! https://www.insurancedaily.gr/stadiaka-o-gdpr-tha-gini-business-usual/