Τα PEPP’s είναι το επόμενο disruption στην ελληνική ασφαλιστική αγορά

Από τις αρχές του 2022 ο θεσμός των PEPP’s, δηλαδή των πανευρωπαϊκών ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων θα εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Προς την κατεύθυνση αυτή γίνονται ζυμώσεις σε ανώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο (Commission) αλλά και σε τεχνικό επίπεδο από τα ενδιαφερόμενα μέρη με έντονες διαβουλεύσεις στις αρμόδιες επιτροπές. Τα PEPP’s, είναι εθελοντικά για … Continue reading Τα PEPP’s είναι το επόμενο disruption στην ελληνική ασφαλιστική αγορά