Κοινωνική Ασφάλιση

Τι δεν έχει διευκρινιστεί για το ασφαλιστικό χαράτσι

Money

Έξι αδιευκρίνιστα σημεία έχει αφήσει το Υπουργείο Εργασίας σε σχέση με την επιβολή των ασφαλιστικών εισφορών στο εισόδημα των αυτοαπασχολούμενων. Συγκεκριμένα:

  1. Πώς θα μπορεί να εκπέσει φορολογικά ένας εργαζόμενος ο οποίος αμείβεται με μπλοκάκι το ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές του;
  2. Πότε θα γίνει ο συμψηφισμός εισφορών που υπολογίζονται με βάση το εισόδημα του 2015 με τις εισφορές που θα υπολογισθούν με βάση το εισόδημα του 2016;
  3. Ποιο θα είναι το ποσό της έκπτωσης των εισφορών που υπερβαίνουν τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές του 2016, οι οποίες καταβλήθηκαν το έτος 2017 λόγω υπολογισμού με βάση το εισόδημα του έτους 2015;
  4. Με ποιον τρόπο θα επιστραφούν ή θα συμψηφιστούν στον ασφαλισμένο οι εισφορές, στις περιπτώσεις που έχουν δοθεί αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου στον ίδιο ασφαλισμένο από διαφορετικές επιχειρήσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το πλαφόν του ασφαλισμένου;
  5. Πώς θα γίνει τεχνικά η «σύζευξη» των συστημάτων, ώστε να υπολογίζεται πρώτα το ασφαλιστέο εισόδημα από μισθωτή εργασία εντός 2017 και η τυχόν επιπρόσθετη εισοδηματική βάση ασφαλιστέου εισοδήματος από ελεύθερο επάγγελμα της προηγούμενης χρήσης, ούτε η συστημική δυνατότητα «φρένου» όπου κάποιος η κάποια πιάνει το μηνιαίο πλαφόν αθροιστικά ή μόνο από την αντιμισθία;
  6. Πώς θα γίνει η μη έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών με συμμετοχή στο κεφάλαιο άνω του 3% οι οποίοι δεν λαμβάνουν αμοιβές διοικητικού συμβουλίου;

β) Διαχειριστές Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών οι οποίοι δεν λαμβάνουν αμοιβές διαχείρισης;

γ) Μέλη Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που δεν λαμβάνουν άλλη αμοιβή, δεν έχουν άλλη επαγγελματική απασχόληση (ατομικό επάγγελμα).

δ) Μέλη/διαχειριστές Ε.Π.Ε. τα οποία δεν λαμβάνουν άλλη αμοιβή, δεν έχουν άλλη επαγγελματική απασχόληση (ατομικό επάγγελμα).


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six + 1 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Τι δεν έχει διευκρινιστεί για το ασφαλιστικό χαράτσι! https://www.insurancedaily.gr/ti-den-echi-diefkrinisti-gia-asfalistiko-charatsi/