Τι εισοδήματα έχουν οι Έλληνες Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές

Στην Ελλάδα καταγράφονται περίπου 13.500 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Από αυτές η συντριπτική πλειονότητα είναι ατομικές επιχειρήσεις και μόλις το 11,9% εξ αυτών είναι νομικά πρόσωπα. Τα εν λόγω στοιχεία προκύπτουν από τη μελέτη για τον Κλάδο που διενήργησε το ΕΕΑ και η ICAP. Ειδικότερα στην αγορά υφίστανται 11.857 ατομικές επιχειρήσεις διαμεσολαβούντων και … Continue reading Τι εισοδήματα έχουν οι Έλληνες Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές