Το 2020 το μεικτό σύστημα στον ΕΛΓΑ με συμμετοχή των ασφαλιστικών

Στο δευτερο εξάμηνο του 2020 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα παρουσιάσει την παρέμβαση που σχεδιάζει να κάνει στις αγροτικές ασφαλίσεις, η οποία θα αφορά την κάλυψη των ζημιών, τα ασφάλιστρα, την ταχύτητα πληρωμής, τη δυνατότητα προκαταβολών και τη σχέση των παραγωγών με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές. Η αναδιαμόρφωση του ΕΛΓΑ θεωρείται ένα εγχείρημα δύσκολο … Continue reading Το 2020 το μεικτό σύστημα στον ΕΛΓΑ με συμμετοχή των ασφαλιστικών