Ασφαλιστικές Ειδήσεις

To 79,9% των τεχνικών ασφαλίσεων στα ανεξάρτητα δίκτυα

by Ümit Yıldırım on Unsplash

Τη μερίδα του λέοντος έχουν τα ανεξάρτητα δίκτυα στις τεχνικές ασφαλίσεις. Σύμφωνα με έρευνα της ΕΑΕΕ οι ανεξάρτητοι συνεργάτες δημιουργούν το 79,9% της παραγωγής στον κλάδο, οι απευθείας πωλήσεις το 7,5%, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) το 6,6% και η συνεργασία με τις τράπεζες το 6%.

Κατά την διάρκεια του 2018 ήταν σε ισχύ 12.311 συμβόλαια στον κλάδο τεχνικών ασφαλίσεων, με καλύψεις κατά παντός κινδύνου εργολαβίας (CAR), κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης (EAR), αποπερατωμένων έργων πολιτικού μηχανικού (CECR), κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (EEI), κατά παντός κινδύνου μηχανολογικού εξοπλισμού εργολάβου (CPM) και μηχανικών βλαβών (MB). Ένα μεγάλο μερίδιο των συμβολαίων (31%) καλύπτει τις ασφαλίσεις έργων (CAR, EAR, CECR).

Για το σύνολο των συμβολαίων, εντός του 2018, καταγράφηκαν 1.190 δηλώσεις ζημιών. Ένα μεγάλο μερίδιο των ζημιών (23%) αφορά σε ζημιές συμβολαίων κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΕΕΙ). Για το σύνολο των ζημιών, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις έφτασαν περίπου το 1,9 εκατομμύριο € και στο τέλος του έτους εκκρεμούσαν αποζημιώσεις ύψους 7,4 εκατομμύριων €. Η πιο συχνά κατονομαζόμενη αιτία ζημιάς αφορά την πυρκαγιά, ενώ οι μεγαλύτερες αποζημιώσεις αφορούσαν τις φυσικές καταστροφές.

Η μέση ζημία σε συμβόλαια ασφαλίσεων έργων ήταν 15.528€, σε αυτά με την κάλυψη ΕΕΙ 3.451€ ενώ, συνολικά, η μέση ζημία των συμβολαίων ήταν 7.789€. Η μέση συχνότητα ήταν 9,67% (20,9% για τα συμβόλαια ΕΕΙ).


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × four =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
To 79,9% των τεχνικών ασφαλίσεων στα ανεξάρτητα δίκτυα! https://www.insurancedaily.gr/to-799-ton-technikon-asfaliseon-sta-anexart/