Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Το ECOFIN “ανοίγει” το δρόμο για τα PEPPs

time

Tον Κανονισμό σχετικά με τη θέσπιση του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος υιοθέτησε στις 14 Ιουνίου τo Συμβούλιο ECOFIN της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πλέον ο κανονισμός για το ενιαίο ευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό προϊόν αναμένεται να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ένα χρόνο θα ισχύει στα κράτη μέλη χωρίς την ανάγκη εφαρμοστικών εθνικών μέτρων.

Το νομοθετικό πλαίσιο για τα PEPP θα θέσει τα θεμέλια για μια αποδοτική αγορά οικονομικά προσιτών και εθελοντικών επενδύσεων οι οποίες θα συνδέονται με τη συνταξιοδότηση και των οποίων η διαχείριση θα μπορεί να γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως αναφέρεται στον κανονισμό “η ανάπτυξη ενός PEPP θα συμβάλει στην αύξηση των επιλογών για συνταξιοδοτική αποταμίευση, ιδίως για τους μετακινούμενους εργαζομένους, και στη δημιουργία μιας ενωσιακής αγοράς για τους παρόχους PEPP. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι μόνο συμπληρωματική προς τα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα”.

Επίσης στον Κανονισμό αναφέρεται ότι:

  • οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ολόκληρη την αγορά της Ένωσης με μία ενιαία καταχώριση προϊόντος χορηγούμενη με βάση ενιαία δέσμη κανόνων. Για την εμπορία ενός προϊόντος με τον χαρακτηρισμό «PEPP», οι αιτούντες πάροχοι PEPP θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση καταχώρισης στις αρμόδιες αρχές τους
  • ένα κεντρικό δημόσιο μητρώο θα πρέπει να δημιουργηθεί από την ΕΑΑΕΣ, το οποίο θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα PEPP που έχουν καταχωριστεί και θα μπορούσαν να παρέχονται και να διανέμονται στην Ένωση, καθώς και σχετικά με τους παρόχους PEPP, και κατάλογο των κρατών μελών στα οποία προσφέρεται το PEPP
  • οι πάροχοι PEPP και οι διανομείς PEPP θα πρέπει να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο διαφάνειας στο σύνολο των διάφορων φάσεων ενός PEPP, οι οποίες περιλαμβάνουν το προσυμβατικό στάδιο, τη σύναψη της σύμβασης, τη φάση συσσώρευσης (συμπεριλαμβανομένης της φάσης προ της συνταξιοδότησης) και τη φάση της αποσυσσώρευσης
  • θα πρέπει να παρέχονται συμβουλές στους υποψήφιους αποταμιευτές PEPP από τους παρόχους PEPP ή τους διανομείς PEPP πριν από τη σύναψη της σύμβασης PEPP, λαμβάνοντας υπόψη τον μακροπρόθεσμο συνταξιοδοτικό χαρακτήρα του προϊόντος, τις ατομικές απαιτήσεις και ανάγκες του αποταμιευτή PEPP και τις περιορισμένες δυνατότητες εξαγοράς
  • με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια του προϊόντος, οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να συντάσσουν το έγγραφο βασικών πληροφοριών (key information document, KID) για τα PEPP που αναπτύσσουν (PEPP KID), πριν καταστεί δυνατή η διάθεση των εν λόγω PEPP στους αποταμιευτές PEPP
  • Προτού συνάψουν σύμβαση PEPP, οι υποψήφιοι αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να προβούν σε τεκμηριωμένη επιλογή.

Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − seventeen =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Το ECOFIN "ανοίγει" το δρόμο για τα PEPPs! https://www.insurancedaily.gr/to-ecofin-anoigei-to-dromo-gia-ta-pepps/