Ι. Βοτσαρίδης: Στρατηγική επιλογή με πολλαπλούς στόχους η εισαγωγή της Interlife στο ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των υφιστάμενων κοινών άυλων ονομαστικών μετοχών της εταιρείας “ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ” (ISIN: GRS805003001), ενώ ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης η 26/01/ 2021. Η INTERLIFE Ασφαλιστική  θα εισάγει το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι 18.567.912 μετοχές, … Continue reading Ι. Βοτσαρίδης: Στρατηγική επιλογή με πολλαπλούς στόχους η εισαγωγή της Interlife στο ΧΑ