Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Ανάκληση της άδειας λειτουργίας των Συνεταιριστικών Τραπεζών Δυτικής Μακεδονίας, Δωδεκανήσου και Ευβοίας και μεταφορά των καταθέσεων στην Alpha Bank


ανάκληση αδειώνΜετά την άπρακτη παρέλευση και των τριών προθεσμιών που είχαν δοθεί για την ανακεφαλαιοποίησή τους και με γνώμονα την προστασία των καταθέσεων των πελατών τους, η Τράπεζα της Ελλάδος έκρινε απαραίτητη (1) την ανάκληση της άδειας λειτουργίας των συνεταιριστικών τραπεζών Δυτικής Μακεδονίας, Δωδεκανήσου και Ευβοίας, (2) τη μεταφορά του συνόλου των καταθέσεων στην Alpha Bank κατόπιν προσφοράς της τελευταίας σύμφωνα με την κατά νόμο διαγωνιστική διαδικασία για την εύρεση αναδόχου (αρ. 63Δ, ν. 3601/2007), και (3) τη θέση τους σε ειδική εκκαθάριση από το προϊόν της οποίας θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τρίτων με τη σειρά που ορίζει ο νόμος. Εκκαθαριστής ορίστηκε η εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. Τα κεφάλαια που είχαν κατατεθεί στους σχετικούς ενδιάμεσους λογαριασμούς για τους σκοπούς της αύξησης κεφαλαίου επιστρέφονται στους δικαιούχους τους. Οι καταθέσεις όλων των πελατών των τραπεζών αυτών είναι διασφαλισμένες στο ακέραιο και η οργάνωση της μεταφοράς τους στην Alpha Bank έχει ήδη ξεκινήσει. Η Alpha Bank θα ενημερώσει με ανακοίνωσή της το κοινό για τις σχετικές λεπτομέρειες.

Σχετικές Αποφάσεις

Αποφάσεις Επιτροπής Πιστωτικών & Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ)

ΕΠΑΘ_97-1-8.12.2013_Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.», θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση και διορισμός ειδικού εκκαθαριστή

ΕΠΑΘ_97-2-8.12.2013_Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας Συν.Π.Ε.», θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση και διορισμός ειδικού εκκαθαριστή

ΕΠΑΘ_97-3-8.12.2013_Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου Συν. Π.Ε.», θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση και διορισμός ειδικού εκκαθαριστή

Αποφάσεις Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης

EME 14/9/08.12.2013 Καθορισμός του ανταλλάγματος για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του π.ι. “ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.” στο π.ι. “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.”

EME 14/8/08.12.2013 Καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού και ενεργητικού του π.ι. “ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.” στο π.ι. “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.”

EME 14/7/08.12.2013 Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του π.ι. “ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.” στο π.ι. “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.”

EME 14/6/08.12.2013 Καθορισμός του ανταλλάγματος για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του π.ι. “ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.” στο π.ι. “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.”

EME 14/5/08.12.2013 Καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού και στοιχείων ενεργητικού που μεταβιβάζονται από το π.ι.”ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.” στο π.ι. “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.”

EME 14/4/08.12.2013 Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του π.ι. “ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.” στο π.ι. “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.”

EME 14/3/08.12.2013 Καθορισμός του ανταλλάγματος για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του π.ι. “ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.” στο π.ι. “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.”

EME 14/2/08.12.2013 Καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού και στοιχείων ενεργητικού που μεταβιβάζονται από το π.ι. “ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝΠΕ” στο π.ι. “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.”

EME 14/1/08.12.2013 Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του π.ι. με την επωνυμία “ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.” στο π.ι. με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.”


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 12 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας των Συνεταιριστικών Τραπεζών Δυτικής Μακεδονίας, Δωδεκανήσου και Ευβοίας και μεταφορά των καταθέσεων στην Alpha Bank! https://www.insurancedaily.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83/