Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Δυνατός ο Όμιλος Generali και το 2013

generali_ελλάς

generali_ελλάςΜε αύξηση 5,2% στο λειτουργικό της αποτέλεσμα που αγγίζει τα 4,2 δισ. ευρώ και καθαρά οικονομικά αποτελέσματα στα 1,9 δισ. ευρώ – το υψηλότερο τα τελευταία 6 χρόνια, ο Όμιλος Generali παρουσιάζει για το 2013 τα οικονομικά του αποτελέσματα.

Στον κλάδο Ζωής ο όμιλος παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 4,2% ενώ στους Γενικούς κλάδους παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 3,5%. Με τα έσοδα από τα ασφάλιστρα να υπολογίζονται στα 66 δισ. ευρώ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Mario Greco, στο εισαγωγικό του σημείωμα δήλωσε:

«Το 2013 υπήρξε θεμελιώδες έτος για την ανάκαμψη της Generali με τα αποτελέσματα να επιβεβαιώνουν ότι είμαστε σε καλό δρόμο ή ακόμα και μπροστά από τους στόχους που είχαμε θέσει. Για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, τα καθαρά μας αποτελέσματα προέρχονται εξ ολοκλήρου από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, αντί να επηρεάζονται από μεμονωμένες ενέργειες.

Κατά τη διάρκεια του έτους κάναμε μεγάλες αλλαγές στον Όμιλο. Ειδικότερα, αποδεσμεύσαμε δευτερεύον ενεργητικό ύψους 2,4 δισ. ευρώ και επενδύσαμε 1,5 δισ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στρατηγικών κλάδων. Ενισχύσαμε τη δομή διαχείρισης και απλοποιήσαμε τη διακυβέρνηση του Ομίλου, ο οποίος είναι πλέον σύμφωνος με τα διεθνή μοντέλα. Μέσα στο 2013, δημιουργήσαμε μια συνολική απόδοση προς τους μετόχους της τάξεως του 26%

Αυτά τα αποτελέσματα και ο υπερδιπλασιασμός των μερισμάτων μας επιβεβαιώνουν ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Γνωρίζουμε ότι πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει. Το 2014 το χρέος μας θα έχει μειωθεί περαιτέρω μαζί με σημαντική εξοικονόμηση στα κόστη. Εκτιμούμε βελτίωση στο λειτουργικό μας αποτέλεσμα και στα καθαρά μας κέρδη, αλλά και αύξηση στη σταδιακή κερδοφορία των μετόχων μας σύμφωνα με το σχέδιο που έχουμε θέσει.»

Για το 2014 ο Όμιλος εκτιμά ότι θα υπάρξει περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος και της καθαρής κερδοφορίας, σύμφωνα με το τριετές στρατηγικό σχέδιο παρά την αβεβαιότητα του μακροοικονομικού πλαισίου.

Η Επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου θα συνεχίσει να είναι πελατοκεντρική, εξελίσσοντας το δίκτυό της και ενισχύοντας ένα ολοκληρωμένο πολυκαναλικό δίκτυο πωλήσεων. Στον κλάδο Ζωής, θα εφαρμοστεί πολιτική επιλεκτικής ανάληψης κινδύνων που θα προσανατολίζεται προς τα προϊόντα με υψηλότερο περιθώριο κέρδους. Ειδικότερα, η κάλυψη προστασίας και τα unit linked προϊόντα θα αναπτυχθούν για να διατηρήσουν σταθερή την παραγωγή Ζωής σε καλή κερδοφορία. Στον τομέα των Γενικών Ασφαλειών, σκοπό έχουμε να ευνοηθούμε από την εξέλιξη της τεχνολογίας – δημιουργώντας εξελιγμένες τεχνικές τιμολόγησης, προϊόντα τεχνολογικά καινοτόμα και συστήματα για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης απαιτήσεων.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one + 11 =

To Top