Συνεντεύξεις

Εθνική Ασφαλιστική: Ο Πρώτος Διευθυντής Καταστήματος κ. Ι.Μαυρομμάτης


mavromatis 

Η Εθνική Ασφαλιστική βράβευσε τον κ. Ιωάννη Μαυρομμάτη στην εκδήλωση των 22ων βραβεύσεων ενεργειών Ε.Κ.Ε και κορυφαίων ασφαλιστών “ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΩΡΑΚΗΣ” 2013, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 στο ξενοδοχείο Hilton Athens, στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου Moneyshow. Συγκεκριμένα ο κ. Διαμαντόπουλος βραβεύτηκε στην Κατηγορία “Πρώτος Διευθυντής Καταστήματος”.

Στην φωτογραφία ο Διευθυντής Εταιρικού Δικτύου της ΑΤΕ Ασφαλιστικής κ. Ιωάννης Παπουτσάς παραδίδει το Βραβείο.

Το insurance daily αναγνωρίζοντας τη συμβολή των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στην ανάπτυξη της αγοράς και πιστεύοντας παράλληλα ότι οι απόψεις των Πρώτων είναι χρήσιμες και επιβοηθητικές για το σύνολο των Διαμεσολαβητών, έθεσε στον κ. Μαυρομμάτη τις εξής ερωτήσεις:

Ποιά θεωρείτε ως απαραίτητα χαρακτηριστικά μιας εταιρίας Ζωής που θέλει να πρωταγωνιστήσει στη νέα ασφαλιστική αγορά που δημιουργείται.

Η ανταγωνιστικότητα οδηγεί στην επιτακτική ανάγκη τουλάχιστον βασικών χαρακτηριστικών απαραίτητων έτσι ώστε μια εταιρεία να μπορεί να πρωταγωνιστεί στην ασφαλιστική αγορά.

Μερικά από αυτά είναι να εξελίσσει τα προϊόντα με νέα, σύγχρονα, ανταγωνιστικά, ευέλικτα στις ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς ικανά να προσεγγίσουν τον υποψήφιο πελάτη.

Να αναπτύσσει ανθρώπους με δυνατότητες εκπαιδεύοντας τους σωστά έτσι ώστε να γίνονται στελέχη και ανταγωνιστικοί μέσα στον ασφαλιστικό χώρο.

Να αναδεικνύει ήθος, πίστη, κουλτούρα, αξίες και σεβασμό στην ιεραρχία μέσω της σωστής επιλογής του ανθρώπινου δυναμικού.

Να αναπτύσσει κοινή φιλοσοφία μεταξύ της εταιρείας και του δικτύου πωλήσεων έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρη και δεδομένη η εύρυθμη λειτουργία μεταξύ τους.

Η στοχοθεσία αποτελεί γενεσιουργό παράγοντα ανάπτυξης του agency. Πως κατανέμονται οι ευθύνες σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου;

Ο στόχος είναι σκοπός. Είναι θέμα ξεκάθαρης και απόλυτα σαφούς επιλογής μου. Άλλωστε η βασική φιλοσοφία του agency είναι η ανάπτυξη. Για να επιτευχθεί ανάπτυξη θα πρέπει να έχει γίνει και σωστή επιλογή ανθρώπινου δυναμικού με κοινούς και σαφής στόχους.

Σε περίπτωση αποτυχίας του στόχου θα πρέπει να γίνει διευκρίνηση για το τι δεν έχει γίνει κατανοητό από την εκπαίδευση μέχρι τα “θέλω” των συνεργατών. Εν συνεχεία να ελεγχθεί εάν οι στόχοι είναι εφικτοί και επιτεύξιμοι.

Σε κάθε επίπεδο αναλογεί μερίδιο ευθύνης για την πραγματοποίηση ή μη επίτευξης του στόχου, όμως ο manager είναι αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη του ορθού συντονισμού και εκπαίδευσης των συνεργατών του έτσι ώστε να φέρνει πάντα το σωστό αποτέλεσμα.

Ποια θα ήταν η πρόταση σας σχετικά με την εκπαίδευση του Έλληνα καταναλωτή και την ανύψωση της ασφαλιστικής του συνείδησης; Με ποιές συγκεκριμένες ενέργειες θα υπήρχε ορατό αποτέλεσμα;

Είναι δεδομένο ότι η ΑΣΦΑΛΙΣΗ είναι βασική ανθρώπινη ανάγκη. Ακόμη και αν ακούγεται υπερβολικό θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνεται εκπαίδευση από το σχολείο ακόμη.

Τα προβλήματα τα οποία μπορούν να προκύψουν λόγω της έλλειψης επαρκούς ασφάλισης ή σε πολλές περιπτώσεις και ανύπαρκτης ασφάλισης μπορεί να είναι έως και ολέθρια για την υπόσταση και αξιοπρέπεια ενός ατόμου και κατ’ επέκταση ενός ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, πολιτείας – κράτους.

Χρειάζεται αρκετή δουλειά από την πολιτεία αλλά και από τους φορείς της ασφάλισης. Αρκετές ενέργειες έχουν γίνει από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αλλά θα πρέπει και εμείς να ελέγξουμε την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που εισχωρεί στον ασφαλιστικό χώρο.

Πρέπει η είσοδος καινούριων συνεργατών να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην πωλησιακή δεινότητα αλλά και στο γενικότερο επίπεδο τους με γνώμονα όχι μόνο στην επίτευξη της πώλησης αλλά και στην σωστή διασφάλιση του υποψηφίου πελάτη βασισμένη στην σωστή ανάλυση των αναγκών του.

Οι παρούσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στη χώρα μας, ευνοούν τη στρατολόγηση νέων και μορφωμένων ανθρώπων; Αν όχι, τι πιστεύετε ότι φταίει; Είναι το επάγγελμα του «Ασφαλιστή» που δεν τους εμπνέει;

Υπάρχει δυνατότητα αυτή την στιγμή και ιδιαίτερα το agency λόγω της ιδιοσυστασίας του να στελεχωθεί με αρκετά καλό και ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό με ικανότητες που απαιτεί το επάγγελμα.

Στην παρούσα χρονική στιγμή διανύοντας την κρίση βρισκόμαστε στην μεγαλύτερη ευκαιρία επιλογής στελεχών.

Είναι ευκαιρία για τους ίδιους και για το επάγγελμα. Η σωστή επιλογή θα αντληθεί όχι μόνο από άτομα με κλασική μόρφωση απαραίτητα αλλά και από άτομα που θα πρέπει να συγκεντρώνουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα τους επιτρέψουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του επαγγέλματος.

Παγκοσμίως ένα 3% των ανθρώπων μπορούν να ανταπεξέλθουν επιτυχώς σε αυτό το επάγγελμα.

Αυτή την στιγμή η αναζήτηση εργασίας αποτελεί ιδιαίτερα θετικό συστατικό στοιχείο ως προς το ποιοτικό φιλτράρισμα και την αναζήτηση ασφαλιστών με υψηλά ποιοτικά stadards. Όταν δεν συμβαίνει αυτό φταίει η λάθος τοποθέτηση των πραγμάτων, ο εφησυχασμός και η υιοθέτηση ότι κινούμαστε μέσα στην κρίση χωρίς να μπορούμε να το δούμε σαν ευκαιρία σε συνδυασμό με την έλλειψη γενικότερων στόχων.

Δηλαδή ένας manager δεν το έχει σαν ευκαιρία ή απευθύνεται σε λάθος κατηγορίες υποψηφίων συνεργατών.

Σίγουρα ένα ποσοστό ατόμων που έρχονται σε επαφή με το επάγγελμα από την στιγμή που θα τους δώσεις κάποια στοιχεία και τοποθετείς με ευθύτητα και σαφήνεια απέναντι στα πράγματα, σε όποια ηλικία και αν βρίσκονται μπορούν να πουν ότι αυτό έψαχναν σε όλη τους τη ζωή.

Από την θέση του Διευθυντή που βρίσκεστε σήμερα, νοιώθετε Μanager ή Πωλητής; Ποια ιδιότητα υπερτερεί και γιατί;

Αισθάνομαι και τα δύο για συγκεκριμένους λόγους. Σε ότι αφορά στο κομμάτι της πώλησης θα πρέπει να ξέρεις να περνάς πράγματα στους ανθρώπους για να μπορείς να τους προσεγγίσεις κιόλας.

Πολύ σύντομα όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Η πωλησιακή επάρκεια δεν αρκεί για να μπορείς τον ίδιο άνθρωπο να συνεχίσεις να τον έχεις πελάτη σου επί σειρά ετών. Εκεί ο πωλητής γίνεται και ασφαλιστής με σημείο αναφοράς την πορεία μέσα στον χρόνο στον ασφαλιστικό χώρο.

Αυτό είναι ένα κομμάτι μου που θα κουβαλώ πάντα πάνω μου ως περιουσία μου ικανή να με βοηθά να κατανοώ τους ανθρώπους που “μανατζάρω” έτσι ώστε να τους κατευθύνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η ηγεσία ασκείται από άτομα που μπορούν να προβλέψουν το μέλλον και να συνειδητοποιήσουν εκ των προτέρων το αποτέλεσμα των αποφάσεών τους. Συμφωνείτε; Αν ναι, τι ρόλο παίζει ο ανθρώπινος παράγων στις σχέσεις με τους υφισταμένους σας και πως χειρίζεστε απρόσμενα γεγονότα;

Θα πρέπει κάποιος να γνωρίζει που είναι και που θέλει να πάει. Οι ατομικοί στόχοι του manager θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι και προσχεδιασμένοι με ακρίβεια έτσι ώστε να μπορεί να κατευθύνει και να προσδιορίζει την κάθε μέρα, μήνα, χρόνο του κάθε συνεργάτη και ολόκληρη την ασφαλιστική του πορεία.

Η ικανότητα του manager να αντιλαμβάνεται την ψυχολογία του κάθε συνεργάτη είναι σημαντικός παράγοντας έτσι ώστε να μπορεί να προβλέπει ή να αντιλαμβάνεται πιθανές αντιδράσεις ή και απρόσμενα γεγονότα.

Η συζήτηση και η καθημερινή επικοινωνία με τους συνεργάτες αποτελούν βασικό συστατικό στην επίλυση θεμάτων σε σημείο που μακροπρόθεσμα να μην δημιουργούνται προβλήματα στην ροή της εργασίας.

 

Η αξιοποίηση του χρόνου είναι υψίστης σημασίας. Πόσο συνέβαλε για την επιτυχία σας; Τι θεωρείτε εσείς ως «χαμένο, αντιπαραγωγικό χρόνο», τόσο για εσάς, όσο και για το δίκτυο που διευθύνετε;

Η αξιοποίηση του χρόνου σαφώς και είναι υψίστης σημασίας και για αυτό θα πρέπει να τον διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ο χρόνος θα πρέπει να είναι παραγωγικός, για να συμβεί αυτό θα πρέπει να είναι και ποιοτικά εκμεταλεύσιμος. Αυτό προκύπτει μέσα από την οργάνωση, την μεθοδικότητα, την προσυμφωνημένη διαδικασία με τους συνεργάτες.

Ο χρόνος που δεν αφορά σε ότι ενέργειες γίνονται για την σωστή οργάνωση, εκπαίδευση, επιλογή – καθοδήγηση ανθρώπινου δυναμικού και εποπτεία είναι κόστος. Όσο αφορά στο δίκτυο που διευθύνω ότι δεν είναι ανεύρεση, εκπαίδευση, service είναι κόστος.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − one =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Εθνική Ασφαλιστική: Ο Πρώτος Διευθυντής Καταστήματος κ. Ι.Μαυρομμάτης! https://www.insurancedaily.gr/%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%85%ce%b8%cf%85%ce%bd%cf%84/