Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Μανώλης Βαμβακάρης:
«Αυξάνεται η σημασία του Εσωτερικού Ελέγχου»


 «Πολύ Θετικές» χαρακτηρίζει τις Εξελίξεις στον Εσωτερικό Έλεγχο των Ασφαλιστικών Εταιριών τα τελευταία 10 χρόνια ο Μανώλης Βαμβακάρης, Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου της ΕΑΕΕ και Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της Ασπίς Πρόνοια. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τεύχος Ιουλίου του Επιστημονικού Μάρκετινγκ ο Μ. Βαμβακάρης έκανε μια συνοπτική εκτίμηση του τομέα. Παραθέτουμε απόσπασμα:

«…»Το αντικείμενό μας είναι πραγματικά και ευαίσθητο και δύσκολο. Οι λόγοι και οι αιτίες είναι πολλές, αλλά θα αναφερθώ σε ορισμένους που μέσα από τις προσωπικές μου εμπειρίες κρίνω ως τους πλέον σημαντικούς.

 • Η ιδιαιτερότητα που έχει λόγω των ελεγκτικών σχέσεων με τους ελεγχόμενους.
 • Η ευρύτητα και η πολυπλοκότητα του αντικειμένου (ο εσωτερικός ελεγκτής μιας Ασφαλιστικής Εταιρείας θα πρέπει να έχει ειδικές γνώσεις, π.χ., ασφαλιστικών προϊόντων, διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, διαχείρισης διαθεσίμων, οικονομικών θεμάτων, αντασφαλιστικών θεμάτων, επενδύσεων, management, διαχείρισης κινδύνων κ.λπ.).
 • Η ανάγκη να εξυπηρετήσει αφενός τις ανάγκες και τα συμφέροντα του κυρίου Μετόχου και της Διοίκησης και αφετέρου να διασφαλίσει τα συμφέροντα των μικρομετόχων, των πελατών και των εργαζομένων και τη συμμόρφωση της εταιρείας με τις κανονιστικές και νομοθετικές διατάξεις που τη διέπουν.
 • Η ανάγκη της συνεχούς βελτίωσης των γνώσεών του, με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων και των νέων κινδύνων (έλεγχος Απάτης, έλεγχος Ξεπλύματος Χρήματος, έλεγχος Ηλεκτρονικού Εμπορίου κ.λπ.) «…»

«…»Το 1981 μόνο δύο εταιρείες είχαν υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, το 1987 εφτά, το 1997 έντεκα και σήμερα περίπου είκοσι εταιρείες έχουν υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου στελεχωμένες με ικανότατα στελέχη. Βασικό γεγονός είναι η σημαντική αύξηση του αριθμού των Εσωτερικών Ελεγκτών που εργάζονται σε υπηρεσίες ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, η βελτίωση των γνώσεών τους μέσα από τις εμπειρίες και τις πιστοποιήσεις με τους τίτλους του CIA, CFSA, CCSA, CFE κ.λπ. και, τέλος, η θεσμοθέτηση και αποδοχή του επαγγέλματος του Εσωτερικού Ελεγκτή όχι μόνο στην Ασφαλιστική Αγορά, αλλά σε ολόκληρη την ελληνική αγορά.

Είμαι βέβαιος ότι και στο μέλλον θα συνεχιστεί και η βελτίωση των υπηρεσιών μας και η αύξηση των εσωτερικών ελεγκτών και η αποδοχή του έργου μας «…»

«…»Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Κλάδος είναι πολλές:

 • Οι αντιστάσεις/αντιδράσεις σε ορισμένες περιπτώσεις των διοικήσεων αλλά και των ελεγχόμενων σε ελέγχους, σε προτάσεις βελτίωσης ή αλλαγής λειτουργιών και διαδικασιών.
 • Η μη αντίληψη της προσφοράς του Εσωτερικού Ελέγχου, λόγω του γεγονότος ότι αρκετά σημεία του έργου μας και της συνεισφοράς μας, και δη της προληπτικής, δεν είναι μετρήσιμα.
 • Η εξεύρεση, ανάλογα με το είδος της εταιρείας (πολυεθνική, εισηγμένη, ελληνική, πολυμετοχική ή μη κ.λπ.), της αποδοχής και του τρόπου αντιμετώπισης του ελέγχου από τους ελεγχόμενους και της στήριξης του Μετόχου ή της Διοίκησης στο έργο μας, ειδικών τεχνικών και μεθόδων επικοινωνίας και συνεργασίας τόσο με τους ελεγχόμενους όσο και με τις διοικήσεις.
 • Τέλος, η συνεχής προσπάθεια και φροντίδα να ικανοποιείς αφενός τις ανάγκες του Μετόχου και της Διοίκησης και αφετέρου τις υποχρεώσεις της τήρησης των κανόνων λειτουργίας και συμπεριφοράς της εταιρείας με βάση τις υπάρχουσες αποφάσεις των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΠΕΥΑ, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Υπουργείο, Ε.Ε. κ.λπ.) «…»

«…»Για να έχει θετικά αποτελέσματα ένας εσωτερικός ελεγκτής με το συγκεκριμένο αντικείμενο και να θεωρηθεί καλός επαγγελματίας, θα πρέπει να συγκεντρώνει ένα σύνολο προσόντων, όπως:

 • Δυνατότητα διαχείρισης προσωπικών και εμπιστευτικών πληροφοριών.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα.
 • Γνώση του αντικειμένου και σωστό τρόπο προσέγγισης.
 • Επικοινωνιακή ικανότητα και ικανότητα ευελιξίας.
 • Ικανότητα καταγραφής των ελεγκτικών ευρημάτων, αξιολόγησής τους και ικανοποιητικών προτάσεων επίλυσης των προβλημάτων ή δυσλειτουργιών.
 • Τεκμηρίωση των ελεγκτικών ευρημάτων.
 • Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα στο έργο του.
 • Σωστή χρήση του follow up, ως ενός εργαλείου επιβεβαίωσης προς τη Διοίκηση ότι έχουν υλοποιηθεί οι αποφάσεις που συμφωνήθηκαν από τους πραγματοποιηθέντες ελέγχους.
 • Τέλος, να μπορεί να καταγράφει όλα τα προβλήματα από όπου και αν αυτά πηγάζουν, όσο σημαντικά και εάν είναι και να ενημερώνει άμεσα, αντικειμενικά και τεκμηριωμένα το Δ.Σ. και τη Διοίκηση της εταιρείας.

Προσωπικά, εάν θα έπρεπε να επιλέξω ποιο από τα παραπάνω είναι το μεγαλύτερο “προσόν” ενός εσωτερικού ελεγκτή, θα επέλεγα αυτό της δυνατότητας να ασκεί το έργο του με ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα και να ενημερώνει τη Διοίκηση και το Δ.Σ. άμεσα, απλά και τεκμηριωμένα για όλα όσα επισημαίνει μέσα από τις ελεγκτικές διαδικασίες, ανεξαρτήτως από που προέρχονται και πόσο σημαντικά είναι»


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight − 6 =

To Top