Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Νέο UL
«Λογαριασμός Ζωής Plus»


Η INTERAMERICAN μετά την πρόσφατη έκδοση του επενδυτικού προγράμματος Maximum Income, συνεχίζει την προώθηση ελκυστικών επενδυτικών επιλογών τύπου unit linked με το νέο πρόγραμμα «Λογαριασμός Ζωής Plus».Ο Λογαριασμός Ζωής Plus είναι ένα πρόγραμμα εφάπαξ καταβολής ασφαλίστρου με ισόβια διάρκεια, που συνδυάζει επένδυση με ασφάλιση και απευθύνεται σε όσους θέλουν να επενδύσουν σε Αμοιβαία Κεφάλαια έχοντας ταυτόχρονα σημαντικές ασφαλιστικές καλύψεις.

Το πρόγραμμα έχει ελάχιστο μικτό εφάπαξ ασφάλιστρο 3.000 ευρώ και παρέχει τη δυνατότητα να υπάρχουν δύο ασφαλιζόμενοι στο ίδιο συμβόλαιο, έτσι ώστε σε περίπτωση απώλειας ζωής του ενός, το πρόγραμμα να συνεχίζει να ισχύει. Σε περίπτωση ολικής εξαγοράς παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής του κεφαλαίου σε ισόβια μηνιαία σύνταξη.

Χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η απόλυτη ευελιξία στις έκτακτες καταβολές, χωρίς περιορισμό τόσο στη συχνότητα όσο και στο μέγιστο ποσόν, ενώ το ελάχιστο ποσόν για κάθε έκτακτη καταβολή είναι 1.200 ευρώ.

Τα ποσοστά επένδυσης ασφαλίστρων είναι από τα υψηλότερα στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και διαμορφώνονται ως εξής:

  • Για καθαρά ασφάλιστρα έως και 3.000 ευρώ, ποσοστό επένδυσης 98%
  • Για καθαρά ασφάλιστρα από 3.001 – 6.000 ευρώ, ποσοστό επένδυσης 99%
  • Για καθαρά ασφάλιστρα από 6.001 ευρώ και πάνω, ποσοστό επένδυσης 100%.

Για τις έκτακτες καταβολές το ποσοστό επένδυσης ανέρχεται μέχρι και το 104% του καθαρού ασφαλίστρου.

Η ευρύτατη γκάμα των επενδυτικών επιλογών προκύπτει από τα 12 Αμοιβαία Κεφάλαια INTERAMERICAN με ταυτόχρονη επιλογή μέχρι και 4 Αμοιβαία Κεφάλαια. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται διασπορά κινδύνου ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ του πελάτη.

Οι ασφαλιστικές καλύψεις που συνοδεύουν το επενδυτικό σκέλος του Λογαριασμού Ζωής Plus, αφορούν στην απώλεια ζωής όπου καταβάλλεται ετησίως και μέχρι το δέκατο έτος επιπλέον 5% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου. Έτσι, διασφαλίζεται όχι μόνο το κεφάλαιο, αλλά επιτυγχάνεται και μια επιπλέον απόδοση σε περίπτωση σημαντικής υποχώρησης των κεφαλαιαγορών.

Ο Λογαριασμός Ζωής Plus προσφέρεται για την αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών που παρουσιάζονται τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς αγορές, παρέχοντας ταυτόχρονα οικονομική προστασία στους οικείους του ή των ασφαλιζομένων.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 4 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Νέο UL
«Λογαριασμός Ζωής Plus»! https://www.insurancedaily.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-ul%c2%ab%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b6%cf%89%ce%ae%cf%82-plus%c2%bb/