Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Σε Κερδοφόρους Ρυθμούς Κινείται η Ευρώπη Ασφαλιστική


growth chart on posterΜε κέρδη προ φόρων ύψους 3,115 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 41,22% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου έκλεισε το εννεάμηνο του 2014 για την Ευρώπη Ασφαλιστική, η οποία σύμφωνα με την ετήσια έκθεση BusinessLeadersinGreece του ICAP, συγκαταλέγεται στους διακόσιους ομίλους με τα υψηλότερα κέρδη ΕΒΙΤDΑ για τη χρήση του 2013.

Ο κ. Νικόλαος Μακρόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρώπη Ασφαλιστική, συγγενής εταιρείας της Εθνικής Ασφαλιστικής, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα εννεαμήνου του 2014, τα απέδωσε στους έντονους ρυθμούς ανάπτυξης της εταιρείας και στην εκλογίκευση του κόστους λειτουργίας της – στην οποία συνέβαλε καθοριστικά η ψηφιοποίησή της, ενώ προέβλεψε ότι τα κέρδη προ φόρων σε επίπεδο 12μήνου θα ανέλθουν φέτος σε 5 εκατ. ευρώ.

Το τεχνικό αποτέλεσμα του εννεάμηνου 2014 ανήλθε σε 3,640 εκατ. ευρώ έναντι 2,664 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εννεάμηνου του 2013 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 36,62%.

Το σύνολο του ενεργητικού για το εννεάμηνο του 2014 ανήλθε σε 22,268 εκατ. ευρώ έναντι 18,923 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εννεάμηνου του 2013 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,68%.

Στο μεταξύ, στο εννεάμηνο, οι επενδύσεις και τα χρηματικά διαθέσιμα της Ευρώπη Ασφαλιστική ανήλθαν σε 16,396 εκατ. ευρώ, έναντι 12,367 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2013 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 32,58%, υπερκαλύπτοντας κατά 170,84% το σύνολο των ασφαλιστικών προβλέψεων της εταιρίας για το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2014.

Η ελεύθερη περιουσία της Ευρώπη Ασφαλιστική, βάσει των στοιχείων που αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, διαμορφώθηκε στο εννεάμηνο του 2014 στα 10,210 εκατ. ευρώ έναντι 7,247 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, καταγράφοντας αύξηση κατά 40,88%.

Η Ευρώπη Ασφαλιστική συμμετέχοντας στην άσκηση ακραίων καταστάσεων (stresstests) της EIOPA, που ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2014 σύμφωνα με το νέο εποπτικό πλαίσιο SOLVENCYII, και βάσει οικονομικών στοιχείων της 31ης Δεκεμβρίου 2013, υπερκάλυψε το περιθώριο φερεγγυότητας ως εξής:

Για το Βασικό Σενάριο, που προέβλεπε το σχηματισμό του Ισολογισμού σύμφωνα μετά όσα ορίζει το SOLVENCY IΙ, ο δείκτης κάλυψης του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας (SCR coverage ratio) ανήλθε στο 199% και ο δείκτης κάλυψης του ελάχιστου απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας (MCR coverageratio) διαμορφώθηκε στο 260%.

Επίσης το αποτέλεσμα προσομοίωσής ακραίων καταστάσεων για την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας (SCRcoverageratio) ανήλθε για το πρώτο σενάριο (Stress 1 – Adverse 1) στο 186% και για το δεύτερο σενάριο (Stress 2 – Adverse 2) στο 195%.

Η KPMG ως πιστοποιημένος εξωτερικός σύμβουλος, επιβεβαίωσε και επικύρωσε (validation) την ορθή χρήση των παραδοχών, των υποδειγμάτων και των μεθόδων που ακολουθήθηκαν.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − two =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Σε Κερδοφόρους Ρυθμούς Κινείται η Ευρώπη Ασφαλιστική! https://www.insurancedaily.gr/%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b4%ce%bf%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%bf%cf%8d%cf%82-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b5%cf%85%cf%81/