Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Σημαντική Αύξηση Ασφαλίστρων και Κερδοφορίας για τον Όμιλο Talanx το 2012


HDI_Talanx_10_2012_Flaggen_35Εξαιρετικά ήταν τα Αποτελέσματα που είχε και το 2012 ο Όμιλος Talanx, που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το Ελληνικό Υποκατάστημα της HDI-Gerling Industrie Versicherung AG. Ειδικότερα, βασικά οικονομικά στοιχεία και εξελίξεις για το προηγούμενο έτος, θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής: Μικτά Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα στα 26,7 δισ. ευρώ (+13%), Αύξηση Λειτουργικών κερδών (EBIT) στα 1,8 δισ. ευρώ (+42%), Ενίσχυση της Κεφαλαιακής Βάσης μέσω της επιτυχημένης Δημόσιας Εγγραφής, Ενσωμάτωση των νεοαποκτηθεισών εταιρειών και περαιτέρω αναδιάρθρωση στη Γερμανική Αγορά, προτεινόμενο Μέρισμα στα 1,05 ευρώ ανά μετοχή, Επιβεβαίωση των προβλέψεων για το 2013.

Το 2012 ο Όμιλος Talanx επωφελήθηκε από σημαντική αύξηση στα Μικτά Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα με συγκριτικά ήπιο αντίκτυπο από μεγάλες ζημιές. Η θετική απόδοση αντανακλάται στη βελτίωση του λειτουργικού Αποτελέσματος (EBIT) κατά 42% στα 1,8 δισ. ευρώ (από 1,2 το προηγούμενο έτος). Οι τομείς «Αντασφαλίσεων» και «Διεθνών Ασφαλίσεων Ιδιωτών» συνέβαλαν ιδιαίτερα στα Αποτελέσματα. Σε αντίθεση με το προηγούμενο έτος, ο Όμιλος δεν επλήγει από μεγάλες ζημίες φυσικών καταστροφών, με μόνη εξαίρεση τον τυφώνα Sandy. Με το «Μικτό Λειτουργικό Δείκτη» (Combined Ratio) να εμφανίζεται μειωμένος στο 96,4% (από 101%), ο Όμιλος αποδεικνύει τον ξεκάθαρο προσανατολισμό στην Κερδοφορία σε ότι αφορά της πολιτική ανάληψης Κινδύνων. Επιπλέον, ο Talanx κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά τα έσοδα από Επενδύσεις, παρά το αντίξοο περιβάλλον στις κεφαλαιαγορές. Τα συνολικά καθαρά Έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν σε 630 εκατ. ευρώ (515 το 2011), με απόδοση εσόδων ανά μετοχή 2,87 ευρώ (2,48) για το 2012.

Αναφερόμενος στα ετήσια αποτελέσματα του 2012, ο Πρόεδρος του Ομίλου Talanx, Herbert K. Haas, σχολίασε: “Το 2012 ήταν μία επιτυχημένη χρονιά για τον Όμιλο Talanx. Η είσοδος στο χρηματιστήριο σημαίνει ότι πλέον έχουμε την οικονομική ευελιξία να παγιώσουμε τη θέση μας στη παγκόσμια Ασφαλιστική Αγορά. Σε επίπεδο Ομίλου πρακτικά επιτύχαμε τη βελτίωση όλων των βασικών δεικτών μας. Ενισχύσαμε τη δυνατότητα Κερδοφορίας και κάναμε σημαντικά βήματα για περαιτέρω διεθνοποίηση”.

Η επιτυχημένη Δημόσια Εγγραφή σε συνδυασμό με τα κέρδη του Ομίλου για το 2012 και τις θετικές αποτιμήσεις, επέτρεψαν στον Talanx να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή του βάση. Τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν σε 7,5 δισ. ευρώ (από 5,4). Ο «Δείκτης Φερεγγυότητας» του Ομίλου, στο 225%, υπερβαίνει κατά πολύ τις ελάχιστες κανονιστικές Απαιτήσεις. Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s επιβεβαίωσε την αξιολόγηση του Talanx Primary Group με Α+/stable και της Hannover Re με ΑΑ-/stable. Το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο θα προτείνουν κατά τη Γενική Συνέλευση μέρισμα 1,05 ευρώ ανά μετοχή. Το μέρισμα αντιστοιχεί σε απόδοση 4,9% με βάση την τιμή μετοχής στο τέλος του έτους και σε απόδοση 5,7% βάσει της τιμής έκδοσης.

Κύριος συντελεστής της αξιοσημείωτης αύξησης των Μικτών Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων ήταν η οργανική Ανάπτυξη, στην οποία συνέβαλε και η ενσωμάτωση για πρώτη φορά των νεοαποκτηθεισών εταιρειών. Ο τομέας «Διεθνών Ασφαλίσεων Ιδιωτών» ολοκλήρωσε τις εξαγορές της μεξικανικής εταιρείας Metropolitana Compañía de Seguros και των πολωνικών ασφαλιστικών TU Europa και TUiR Warta.

Βιομηχανικές Ασφαλίσεις: HDI-Gerling Industrie

HDI Gerling_LogoΟι Βιομηχανικές Ασφαλίσεις επίσης συνέχισαν τη διεθνή τους επέκταση. Σημειώνοντας αύξηση των διεθνών εργασιών κατά 22%, το 2012 η εταιρεία απέκτησε νέες τοποθεσίες στο εξωτερικό, κυρίως στην Ασία και την περιοχή του Αραβικού Κόλπου. Τον Μάιο του 2012, η HDI-Gerling Industrie εγκαινίασε το νέο υποκατάστημά της στη Σιγκαπούρη με σκοπό την επέκταση των εργασιών στη ΝΑ Ασία. Η εταιρεία που δημιουργήθηκε από κοινού με την Magma Fincorp, το συνεργάτη της HDI-Gerling στην Ινδία, ξεκίνησε τη λειτουργία της το τρίτο τρίμηνο του 2012. Τον Ιούλιο, με το νέο υποκατάστημα στο Μπαχρέιν, η HDI-Gerling δημιούργησε μία νέα περιφερειακή βάση-κόμβο για τη δραστηριοποίησή της στην περιοχή του Κόλπου.

Δυναμικά κινήθηκαν και τα μεγέθη του τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων το 2012. Τα Μικτά Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 14% σε 3,6 δισ. ευρώ (3,1). Κυρίως οι κλάδοι πυρός, αστικής ευθύνης και αυτοκινήτου κινήθηκαν θετικά. Ιδιαίτερη αύξηση σημειώθηκε στη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ολλανδία (με τη συμβολή και της εξαγοράς της Nassau Verzekering Maatschappij N.V.).

Οι συνολικές ζημίες περιορίστηκαν σε μέτρια επίπεδα, παρά τον τυφώνα Sandy και κάποιες μεγάλες μεμονωμένες ζημίες στον κλάδο Πυρός, με τον μικτό Δείκτη να διαμορφώνεται στο 95,1%. Το Τεχνικό Αποτέλεσμα εμφανίζεται μειωμένο στα 79 εκατ. ευρώ (από 155), καθώς το προηγούμενο έτος είχαν σημειωθεί έκτακτα έσοδα από την απελευθέρωση αποθεμάτων εκκρεμών ζημιών (run off). Η βελτίωση των εσόδων από Επενδύσεις κατά 21% αντιστάθμισε μερικώς την παραπάνω επίδραση. Ωστόσο συνολικά οι Βιομηχανικές Ασφαλίσεις παρέμειναν ιδιαίτερα κερδοφόρες με λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) 259 εκατ. ευρώ (321).

Βασικά μεγέθη ισολογισμού Ομίλου Talanx (IFRS)

Σε εκ ΕΥΡΩ

2012

2011

Μεταβολή 2012/2011

Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα

26.659

23.682

12,6%

Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα

21.999

19.456

13,1%

Μικτός λειτουργικός δείκτης Γενικών Ασφαλίσεων (Combined ratio in property/casualty insurance and non-life reinsurance)

96,4%

101%

-4,6 % μονάδες

Καθαρά έσοδα από επενδύσεις1

3.795

3.262

16,3%

Λειτουργικά Κέρδη προ των τόκων και φόρων (EBIT)

1.760

1.2383

42,2%

Καθαρά κέρδη (μετά από χρηματοοικονομικά κόστη κ φόρους)

1.152

8923

29,1%

Καθαρά έσοδα (αφαιρ. δικαιωμάτων μειοψηφίας)

630

5153

22,3%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων2

9,8%

10%3

-0,2 % μονάδες

Δείκτης Φερεγγυότητας Ομίλου

225,1%

201,8%

23,3 % μονάδες

1) Συμπεριλαμβανομένων εσόδων/εξόδων από διακρατούμενα κεφάλαια και προκαταβολές συμβολαίων
2) Καθαρά έσοδα Ομίλου για την περίοδο (εξαιρουμένων δικαιωμάτων μειοψηφίας) σε σχέση με μέσα ίδια κεφάλαια (εξαιρουμένων δικαιωμάτων μειοψηφίας)
3) Προσαρμοσμένα βάσει IAS 8


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − twelve =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Σημαντική Αύξηση Ασφαλίστρων και Κερδοφορίας για τον Όμιλο Talanx το 2012! https://www.insurancedaily.gr/%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%af%cf%83%cf%84%cf%81%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b5%cf%81/