Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Σχέδιο τροποποιήσεων της EBF στις προτάσεις της κομισιόν για Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας (SRM)


ebfΜε έτος ίδρυσης το 1960, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία (EBF) είναι η φωνή του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών. Η EBF αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα 4.500 τραπεζών, μεγάλων και μικρών, χονδρικής και λιανικής πώλησης, τοπικών και διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Όλες αυτές οι τράπεζες μαζί, αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% του συνόλου του ενεργητικού και των καταθέσεων αλλά και το 80% του συνόλου των τραπεζικών δανείων μόνο στην ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία (EBF), εκτός από την τοποθέτησή της σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας, θέτει τις ακόλουθες αναλυτικές παρατηρήσεις και τα σχέδια τροπολογιών επί των προτάσεων της κομισιόν για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας:

Αναλυτικά τα σχόλια:

1. Συνέπεια μεταξύ του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (SRM) και της BRRD

Δεν βλέπουμε κανένα λόγο για τον οποίο αυτά τα δύο νομικά καθεστώτα θα πρέπει να διαφέρουν μεταξύ τους, εκτός αν υπάρχουν ξεκάθαρες υποδείξεις σε συγκεκριμένους τομείς. Ο συνεπής έλεγχος, είναι σημαντικός για να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων και των μη συμμετεχόντων χωρών, και για περιπτώσεις με προσέγγιση δύο ταχυτήτων, όπως o Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός έχει εγκριθεί στο εσωτερικό των χωρών που συμμετέχουν.

Γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία (EBF) στηρίζει την απόλυτη ευθυγράμμιση του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (SRM) με την BRRD, μετά την ολοκλήρωση αυτού.

Για να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες και οι απαιτήσεις για το σχεδιασμό του ενιαίου ταμείου εξυγίανσης τραπεζών, που αναφέρονται στην πρόταση, να είναι σύμφωνες με την έκδοση του BRRD που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να αποφευχθούν τυχόν διαφορές ή αντιφάσεις, θα ήταν χρήσιμο στις συζητήσεις σχετικά με την πρόταση να διαγραφούν οι τομείς της ρύθμισης που προέρχονται από την BRRD ώστε να ευθυγραμμισθούν με το εγκριθέν κείμενο της BRRD σε ένα τελικό στάδιο.

(Τα επόμενα σχόλια ακολουθούν σε επόμενο άρθρο)

Μετάφραση: Νίκος Μωράκης


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − seven =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Σχέδιο τροποποιήσεων της EBF στις προτάσεις της κομισιόν για Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας (SRM) ! https://www.insurancedaily.gr/%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%b7%cf%82-ebf-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83/