Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) πρέπει να αντικατοπτρίζουν πλήρως τα επιχειρηματικά σχέδια των Ασφαλιστικών Εταιρειών


insurance-europe-logo-170x170Η Insurance Europe (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εταιρειών) χαιρέτισε τις αναθεωρημένες προτάσεις της IASB (Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), που λαμβάνουν υπόψη τις ασφαλιστικές συμβάσεις (IFRS 4, Φάση II), ως βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά αναμένει επιπλέον τροπολογίες, με στόχο την επίτευξη ενός λειτουργικού λογιστικού προτύπου.

Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Insurance Europe O. Τζόουνς αναγνώρισε την πρόοδο που έχει σημειωθεί από το 2010, επισήμανε ωστόσο ότι «κρίσιμοι τομείς χρειάζονται περαιτέρω ανάπτυξη». Η ομοσπονδία νιώθει ικανοποιημένη μετά την ανταπόκριση της IASB στις αναθεωρημένες προτάσεις της θεσπίζοντας αντίστοιχους μηχανισμούς, όπως η αναγνώριση της σημασίας του κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου, η εφαρμογή των λοιπών συνολικών εσόδων (OCI) στις αλλαγές των επιτοκίων αγοράς για ασφαλιστικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, κ.ά.

Ωστόσο υποστηρίζει ότι το πρότυπο OCI δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Έτσι θα αποφευχθούν λογιστικές αναντιστοιχίες ή αρνητικές αναφορές για ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, θεωρεί υπερβολικά περίπλοκο τον υπολογισμό των μεγεθών σε ορισμένες περιπτώσεις, γι’ αυτό και υπέβαλε εναλλακτική πρόταση, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και την ακρίβεια των στοιχείων.

Τονίζει ότι είναι σημαντικό η IASB να αναγνωρίσει πλήρως τη σχέση ασφαλιστικών υποχρεώσεων-συναφών περιουσιακών στοιχείων στην αναφορά απόδοσης, και την καλεί να εξασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ ασφαλιστικών συμβάσεων (IFRS 4, Φάση II) και χρηματοπιστωτικών μέσων (IFRS 9), καθώς τα εν λόγω πρότυπα είναι αλληλένδετα. Προειδοποιεί ότι η απομόνωση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού θα οδηγήσει σε λανθασμένες μετρήσεις, που δεν θα αντικατοπτρίζουν την απόδοση του εκάστοτε ασφαλιστή, ενώ θα δυσχεραίνουν και τη θέση των επενδυτών.

Τα δύο πρότυπα (IFRS 4 & 9) πρέπει να τεθούν άμεσα και ταυτόχρονα σε ισχύ, προκειμένου να αποφευχθούν οι επιπτώσεις δύο διαδοχικών μεγάλων αλλαγών. Η ΙΕ επιμένει στον τελικό στόχο ενός ενιαίου παγκόσμιου προτύπου, πριν από αυτόν όμως κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η ολοκλήρωση του IFRS.

Μετάφραση: Νίκος Μωράκης

Πηγή: Insurance Europe


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 5 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) πρέπει να αντικατοπτρίζουν πλήρως τα επιχειρηματικά σχέδια των Ασφαλιστικών Εταιρειών! https://www.insurancedaily.gr/%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%cf%85%cf%80%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae/