Ασφάλιση Έργων Τέχνης Ειδήσεις & Νέα

Εκτίμηση Έργων Τέχνης από την Karavias Art Insurance


image001 (1)Η Karavias Underwriting Agency ως εξουσιοδοτημένος ανταποκριτής των LLOYD’S μέσω binding authority (δεσμευτική σύμβαση) πρωτοπορεί στην ασφάλιση των έργων τέχνης και προχωρεί σε νέες κινήσεις για την κάλυψη σχετικών κινδύνων.

Η Karavias Underwriting Agency -art insurance- προσφέρει σε κάθε κάτοχο έργων τέχνης χωρίς επιβάρυνση, φωτογράφηση, καταγραφή και εκτίμηση από ειδική ομάδα συνεργατών. Η ομάδα αυτή αποτελείται από εξειδικευμένους πραγματογνώμονες, επιμελητές εκθέσεων και συντηρητές έργων τέχνης. Ισχυρό προνόμιο στις εκτιμήσεις αποτελεί η βάση δεδομένων με «απομιμήσεις» έργων τέχνης η οποία αποτελεί ένα πρόσθετο εχέγγυο για τις υπηρεσίες της εταιρείας.

Ο κάθε ασφαλισμένος έχει αποκλειστικό συνεργάτη ο οποίος χειρίζεται το ασφαλιστήριο του και τον υποστηρίζει σε οτιδήποτε χρειαστεί. Η σχέση αυτή είναι μια σχέση εμπιστοσύνης, αφού η εχεμύθεια είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της.

Η παράδοση στην ασφαλιστική κάλυψη των έργων τέχνης συνεχίζεται από την Karavias
Underwriting Agency και τον Γιώργο Καραβία, ως underwriter έργων τέχνης, αναλαμβάνοντας ιδιωτικές συλλογές, γκαλερί, μουσεία, μεταφορές και εκθέσεις, παρέχοντας ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου με προνομιακό τιμολόγιο και σαφείς όρους.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − seven =

To Top