Κοινωνική Ασφάλιση

120 δόσεις: Άλλο αίτηση, άλλο… ρύθμιση


Μάλλον δεν θα πρέπει να ταυτίσουν οι οφειλέτες των ταμείων τη διαδικασία της αίτησης για τη ρύθμιση των 120 δόσεων, με την ίδια τη… ρύθμιση. Αυτό μπορεί να καταλάβει όποιος διαβάσει το σημείωμα το οποίο δημοσιοποίησε το Υπ. Εργασίας σε σχέση με το πως θα “τρέξει” η νέα ρύθμιση οφειλών προς τα ταμεία. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα στον ΕΦΚΑ, αλλά και στο ΕΤΕΑΕΠ είναι ανοιχτή από την Τετάρτη 22/5.Σύμφωνα με το Υπ. Εργασίας, το πρώτο στάδιο της όλης διαδικασίας υπαγωγής στην ρύθμιση προβλέπει την υποβολή αίτησης προσδιορισμού οφειλών έως 31 Δεκεμβρίου 2018 , αλλά και του επαναϋπολογισμού οφειλών (σ.σ. αποκλειστικά των ασφαλισμένων στο τέως ΕΤΑΑ και τον τέως ΟΑΕΕ) περιόδου μεταξύ της 1η Ιανουαρίου 2002 και της 31ης Δεκεμβρίου 2016. Το 2ο στάδιο προβλέπει την υποβολή αίτησης ρύθμισης των οφειλών.

Στο πρώτο στάδιο τα χρέη των μη μισθωτών ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων για την περίοδο 2002 -2016 μπορούν να επαναϋπολογιστούν, εφόσον το επιθυμεί ο ίδιος ο οφειλέτης. Βάση επαναϋπολογισμού λαμβάνεται ο κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών όπως ίσχυε κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 (586,08€).

Οι νέες μηνιαίες εισφορές διαμορφώνονται στα 117,22€ για την κύρια σύνταξη (ΕΦΚΑ), στα 40,73€ για την υγεία (ΕΟΠΥΥ), στα 41,03€ για την επικουρική σύνταξη (ΕΤΕΑΕΠ), στα 23,44€ για το εφάπαξ. Στις επιβαρύνσεις έχει υπολογιστεί η έκπτωση που προβλέπεται, ανά περίπτωση (85% για τους επαγγελματίες ή 100% για τους αγρότες).

Όποιος οφειλέτης επιλέξει να προωθηθούν οι οφειλές του προς ένταξη στη νέα ρύθμιση, τυχόν προηγούμενη ενεργή ρύθμιση θα διακοπεί και τα δικαιώματα και ευεργετήματα που προέβλεπε θα απολεσθούν.

  • Εάν οι οφειλές ενός επαγγελματία έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη (υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα) και δεν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση, μπορεί να τις εντάξει στη νέα ρύθμιση.
  • Εάν εκκρεμεί αίτημά σας για διαγραφή οφειλών λόγω “εύλογης” αμφιβολίας ως προς την υποχρέωση καταβολής τους, οι οφειλές δεν εμφανίζονται. Θα εμφανιστούν μετά την έκδοση σχετικής απόφασης.
  • Τυχόν οφειλές που δεν περιλαμβάνονται ή θα προκύψουν θα ενταχθούν και αυτές στη ρύθμιση με ανακαθορισμό του ποσού των δόσεων.

Να σημειωθεί πως οι οφειλές προς όλους τους φορείς ενδέχεται να μην εμφανίζονται ταυτόχρονα, όταν εκτελούνται εργασίες προσδιορισμού τους.

Ωστόσο, σύμφωνα μπορεί να οριστικοποιηθεί το αίτημά για ρύθμιση στις 120 δόσεις με τις ήδη αναρτημένες οφειλές.

Όταν αναρτηθούν οι υπόλοιπες οφειλές, θα προωθηθούν προς ένταξη στη ρύθμιση σύμφωνα με την αρχική επιλογή του οφειλέτη.

Εάν ένας οφειλέτης επιθυμεί να προχωρήσει σε ρύθμιση του συνόλου των οφειλών του, θα πρέπει να αναμένει την ανάρτηση των υπόλοιπων οφειλών.

Με την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης επιλέγει τον υπολογισμό των οφειλών σας ρυθμισμένων ή μη, με επαναϋπολογισμό ή χωρίς επαναϋπολογισμό. Παράλληλα, αποδέχεται την προώθηση των οφειλών σας στο ΚΕΑΟ ή την αρμόδια υπηρεσία Συντάξεων (εάν έχει υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης που εκκρεμεί) προς ένταξη στις ρυθμίσεις του Ν. 4611/2019.

Μετά την οριστικοποίηση του αιτήματός ενός οφειλέτη στο 1ο στάδιο, η όλη διαδικασία περνά στο δεύτερο στάδιο. Σε αυτό, οι οφειλές προωθούνται κατά περίπτωση:

  • Στο ΚΕΑΟ για ρύθμιση των οφειλών. Στην περίπτωση αυτή, όσοι οφειλέτες ενδιαφέρονται να ενταχθούν στη ρύθμιση, πρέπει να επισκεφθούν ε το σύνδεσμο του ΚΕΑΟ στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ για την υποβολή αιτήματος ένταξης στη ρύθμιση.

Παρέχεται δυνατότητα υπολογισμού ρύθμισης (αριθμού δόσεων, ποσού δόσης), έκδοσης απόφασης ρύθμισης κ.λπ.

  • Στην αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων, εφόσον ο οφειλέτης έχει υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης το οποίο εκκρεμεί.

Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 7 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
120 δόσεις: Άλλο αίτηση, άλλο... ρύθμιση! https://www.insurancedaily.gr/120-doseis-allo-aitisi-allo-rythmisi/