Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Οι 8 του ΣΕΜΑ μιλούν για τη διαμεσολάβηση (part b)


Tην εικόνα του σύγχρονου μεσίτη ασφαλίσεων και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, σκιαγραφούν ο Πρόεδρος και τα Μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων σε συνέντευξή τους στο ΑΜ. Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί το Β’ μέρος της συνέντευξης στο οποίο μιλούν τα μέλη του ΔΣ  του συνδέσμου κ.κ. Βασιλική Δράκου, Νικόλαος Κόκκινος, Φίλιππος Μυτιληναίος και Μιχάλης Τζωρτζωρής.

Tο α’ μέρος στο οποίο μιλούν οι κ.κ.  Ιωάννης Ξηρογιανόπουλος, Πρόεδρος, Ευγενία Καφφετζή, Αντιπρόεδρος, Μαρία Τσιλιμπάρη, Γενική Γραμματέας και Κωνσταντίνος Αλφιέρης, Ταμίας μπορείτε να δείτε εδώ.  

συνέντευξη στον Νίκο Μωράκη

Νικόλαος Κόκκινος

Ποια είναι τα βασικά σημεία του αναπτυξιακού σχεδιασμού του ΣΕΜΑ;

Νικόλαος Κόκκινος: Στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Δ.Σ. περιλαμβάνονται στόχοι που ενσωματώνουν το DNA 30 ετών Γνώσης, Δράσης και Πολύτιμης Εμπειρίας στην Ασφαλιστική Αγορά και τη Στρατηγική Ανάπτυξης των επόμενων ετών. Θέλουμε μεσοπρόθεσμα: Τα Μέλη του ΣΕΜΑ να απολαμβάνουν προνομίων και άλλων ωφελειών από τη συμμετοχή τους στο Σύνδεσμο, να εδραιώσουμε την Προστιθέμενη Αξία του ΣΕΜΑ για την Οικονομία και την Κοινωνία, ο Σύνδεσμος να δυναμώσει με νέα μέλη και να αναδειχθεί σε Στρατηγικό Εταίρο της Ασφαλιστικής Αγοράς. Μακροπρόθεσμα επιδιώκουμε ο ΣΕΜΑ ως Ανώτατη Βαθμίδα Διαμεσολάβησης να αποτελέσει Πυλώνα Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Ιδιωτικής Ασφάλισης και να είναι σταθερός Σύμμαχος των Επιχειρήσεων και κάθε Πρωτοβουλίας που συμβάλλει στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό της Οικονομίας.

Τα ίδια τα Μεσιτικά γραφεία έχουν θωρακιστεί κατάλληλα έναντι των cyber attacks;

Νικόλαος Κόκκινος: Οι κίνδυνοι του Διαδικτύου είναι μια νέα γενιά κινδύνων που απειλούν το σύνολο της οργανωμένης Κοινωνίας και Οικονομίας «Δυτικού τύπου» μιας και η σύνδεση με το Διαδίκτυο είτε έμμεση είτε άμεση είναι δεδομένη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αναφορά του π. Διευθυντή Δίωξης του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Μ. Σφακιανάκη στην Εκδήλωση του ΣΕΜΑ με θέμα τα «Cyber Risks» ότι οι Επιχειρήσεις διαχωρίζονται σε αυτές που ήδη έχουν γίνει στόχος Hacking και σε αυτές που θα γίνουν. Οι Μεσίτες Ασφαλίσεων προετοιμάζονται με την υιοθέτηση διαδικασιών που θωρακίζουν τη λειτουργία τους στην Ψηφιακή Εποχή για να είναι πιο χρήσιμοι και αποτελεσματικοί για τους πελάτες τους!

Φίλιππος Μυτιληναίος

Πόσο διεθνοποιημένη είναι η δράση των μεσιτών ασφαλίσεων;

Φίλιππος Μυτιληναίος: Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η ασφαλιστική διαμεσολάβηση και ειδικότεραοι μεσίτες ασφαλίσεων, ανοίγουν – δημιουρ- γούν νέα κανάλια επικοινωνίας και διανομής στο εξωτερικό προκειμένου να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τυχόν νέες καινοτόμες υπηρεσίες-προϊόντα που θα εισάγουν στη χώρα μας, καλύπτοντας τις σύγχρονες απαιτήσεις του πελάτη, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα. Επιπλέον, παρακολουθούμε μεσίτες να διευρύνουν με επιτυχία τις εργασίες τους σε άλλες ευρωπαϊκές ή μη χώρες, είτε εκμεταλλευόμενοι την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών κι έδρας, είτε μέσα από συνέργειες με τοπικούς διαμεσολαβητές δίνοντας έτσι πολύτιμη τεχνογνωσία σε νέες αγορές.

Τι θα αλλάξει στη διαμεσολάβηση από την εφαρμογή της IDD;

Φίλιππος Μυτιληναίος: Η εφαρμογή της IDD σίγουρα θα επιφέρει αλλαγές στη διαμεσολάβηση, καθώς όλοι οι επαγγελματίες νομικά ή φυσικά πρόσωπα θα αναγκαστούν να εισαγάγουν νέες και αρκετά πιο σύνθετες διαδικασίες στην καθημερινότητά τους. Διαφαίνεται όμως ότι το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν τη βασικότερη ευθύνη για τη διασφάλιση της προστασίας του τελικού καταναλωτή, μέσω μιας σειράς εντύπων πληροφοριακού περιεχομένου και συγκεκριμένων διαδικασιών. Εάν κατά την εφαρμογή δοθεί η δέουσα προσοχή από τις εποπτικές αρχές σχετικά με την ίση κατανομή στα διαχειριστικά βάρη, τη σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και τις περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού, τότε η IDD μπορεί να επιφέρει επιπλέον εξυγίανση του κλάδου μας και να βελτιώσει την ασφαλιστική συνείδησηεμπιστοσύνη του καταναλωτή.

Πώς σχολιάζετε γενικότερα τις πρωτοβουλίες της Ε.Ε.;

Φίλιππος Μυτιληναίος: Οδηγούν σε μια ασφαλέστερη και καλύτερα οργανωμένη αγορά, ή σε έναν υπερυθμισμένο κλάδο; Η επιβολή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο κανόνων και ορθής εποπτείας σε μια αγορά σαν την ασφαλιστική, μπορεί αρχικώς να εκληφθεί θετικά, καθώς πρωταρχικός στόχος της είναι η προστασία του καταναλωτή. Ο κίνδυνος μιας υπερυθμισμένης αγοράς έγκειται στο ότι ενδέχεται το διαχειριστικό φορτίο για τους μικρομεσαίους διαμεσολαβητές να γίνει πολύ μεγάλο. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε εν τέλει να στερήσει από μεγάλο κομμάτι ενεργού πληθυσμού την πρόσβαση σε προσωποποιημένη συμβουλή ασφαλιστικής υπηρεσίας.

Μιχάλης Τζωρτζωρής

Ποια πεδία του κλάδου κρύβουν ευκαιρίες ανάπτυξης για τους μεσίτες ασφαλίσεων;

Μιχάλης Τζωρτζωρής: Οι Μεσίτες Ασφαλίσεων λόγω της υψηλής γνώσης και της αποτελεσματικότητάς τους, ανέκαθεν διαχειριζόντουσαν τους πλέον σύνθετους κινδύνους ασφαλίσεων. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι όλοι οι Επιχειρηματικοί Κίνδυνοι πάντα θα κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στις προτιμήσεις τους. Στη σύγχρονη οικονομική αντίληψη, το περιβάλλον δείχνει πιο σύνθετο από ποτέ, η σωστή διαχείριση των ασφαλιστικών κινδύνων ενός επιχειρηματία επενδυτή, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για κάθε προσπάθεια εξέλιξης, ανάπτυξης και βελτίωσης, όχι μόνο του πλαισίου που συμβάλει σε μια ασφαλή επένδυση αλλά και της ορθολογικής ανάπτυξης της ίδιας της κοινωνίας. Επιπλέον η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, δημιουργεί νέους κινδύνους που οι Μεσίτες ήδη επεξεργάζονται με στόχο την εξοικείωσή τους, αλλά και τη σωστή συμβουλή τους

Πώς θα περιγράφατε τα βασικά οικονομικά μεγέθη της μεσιτικής ασφαλιστικής αγοράς συνολικά;

Μιχάλης Τζωρτζωρής: Η ποιότητα στη διαμεσολάβηση της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, είναι βέβαιο ότι αποτυπώνεται στα οικονομικά μεγέθη των Μεσιτών Ασφαλίσεων. Παραθέτω ενδεικτικά τρεις βασικές κατηγορίες. Οι Έλληνες Μεσίτες Ασφαλίσεων πραγματοποιούν ετήσιο κύκλο ασφαλίστρων που φτάνει τα 500 εκατ. ευρώ. Στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων αναλογούν κατά προσέγγιση 390 εκατ. ευρώ, ενώ στον κλάδο Ζωής και Υγείας περίπου 110 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με το σύνολο της ελ- ληνικής ασφαλιστικής αγοράς, οι Μεσίτες διαχειρίζονται το 21% του συνόλου των Γενικών Ασφαλίσεων και το 6% του συνόλου των ασφαλίσεων Ζωής. Οι Μεσίτες διαθέτουν υποκαταστήματα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Λονδίνο, ενώ απασχολούν περίπου 850 υπαλλήλους και πάνω από 6.500 συνεργάτες. Τέλος, σημαντική είναι και η συνδρομή τους στην Ελληνική Οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύκλος εργασιών τους προ φόρων ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ ετησίως.

Μπορείτε να εκτιμήσετε πώς θα εξελιχθούν τα επόμενα χρόνια;

Μιχάλης Τζωρτζωρής: Το γεγονός ότι ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των Μεσιτών Ασφαλίσεων, τα τελευ- ταία χρόνια κινείται στο 6% με τάσεις αυξητικές, μπορεί να εξηγηθεί ως εξής: Πρώτον οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι εξελίσσονται ταχύτατα, παράλληλα με την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα. Έχουν γίνει πιο σύνθετοι και η ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης περισσότερο απαιτητική. Αυτό σίγουρα ευνοεί τους Μεσίτες που δείχνουν να έχουν τη γνώση και την υποδομή ώστε να ανταποκριθούν εξαιρετικά. Δεύτερον η υποχρέωση προσαρμογής στο σύγχρονο περιβάλλον, τόσο από πλευράς τεχνολογικής υποδομής, όσο και από πλευράς συμμόρφωσης στους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς βρίσκει τους Μεσίτες να διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία, την εσωτερική δομή-οργάνωση αλλά και την οικονομική επάρκεια, να προχωρήσουν ένα βήμα μπροστά.

Γιατί η συμμετοχή της ασφαλιστικής αγοράς στη διασφάλιση των μελλοντικών συντάξεων παραμένει υποβαθμισμένη, παρά και τις μνημονιακές μεταρρυθμίσεις;

Μιχάλης Τζωρτζωρής:  Η ασφαλιστική αγορά κατάφερε να έχει το ρόλο που της αναλογεί στη διασφάλιση των μελλοντικών συντάξεων, διότι δεν πέτυχε μέχρι σήμερα, μολονότι διέθετε τη βοήθεια αφενός των μέσων επικοινωνίας της και αφετέρου της εκπαίδευσης των διαμεσολαβητών, να εμφυσήσει την κουλτούρα και την αξία της αποταμίευσης στην κοινωνία. Το 2018 η αποταμίευση θεωρείται περισσότερο ως μια πράξη πολυτέλειας και εξακολουθεί να παραμένει στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων μας εξαιρετικά χαμηλά. Επιπλέον υπάρχει μια σύγχυση της έννοιας της αποταμίευσης, που έχει ανελαστικά περιθώρια λαθών με άλλες επενδυτικές επιλογές, που συχνά οδηγούν σε απώλειες ή εγκλωβισμούς κεφαλαίων. Είναι βέβαιο ότι η αποταμίευση που εκφράζεται με την μορφή σύνταξης, είναι μια μοναδική παροχή της ασφαλιστικής βιομηχανίας και θα πρέπει η αξία της να μεταδοθεί καλύτερα. Παράλληλα σε συνεργασία με την πολιτεία, πρέπει να δοθούν κίνητρα, διότι η γήρανση του πληθυσμού σε συνδυασμό με την οικονομική συγκυρία, δημιουργούν μια μελλοντική μάζα φτωχών γερόντων, με τεράστιες συνέπειες στις επόμενες γενεές αλλά και στην ισορροπία της κοινωνίας συνολικά.

Βασιλική Δράκου

Ποιες δράσεις θα αναλάβει ο Σύνδεσμος για τον εορτασμό των 30 χρόνων από την ίδρυσή του;

Βασιλική Δράκου: Φέτος, συμπληρώνονται 30 χρόνια από την ίδρυση του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων και ως Πρόεδρος της επιτροπής εκδηλώσεων του Συνδέσμου και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, θα ήθελα να επισημάνω ότι αξιοποιούμε αυτό το γεγονός, προβάλλοντας το θεσμό του Μεσίτη Ασφαλίσεων καθώς και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα, μέσα από μια σειρά δράσεων. Κορυφαία πρωτοβουλία μας θα αποτελέσει η ετήσια εκδήλωση του ΣΕΜΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί για έβδομη συνεχή χρονιά το φθινόπωρο του 2018.

Γιατί στο χώρο της διαμεσολάβησης δεν «συναντάμε» εύκολα εξαγορές και συγχωνεύσεις;

Βασιλική Δράκου: Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών, στις οποίες ανήκει και ο τομέας της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, δεν ωφελούνται συχνά από επιχειρηματικές πράξεις, όπως αυτές της εξαγοράς ή της συγχώνευσης, καθώς μέσω αυτών δεν επιτυγχάνονται σημαντικές οικονομίες κλίμακας. Ένας ακόμα λόγος είναι ο πελατοκεντρικός χαρακτήρας του επαγγέλματός μας, ο οποίος χαρακτηρίζει την πλειονότητα του κλάδου των υπηρεσιών και αποτελεί ουσιαστική παράμετρο στη συνεργασία του ασφαλιζόμενου με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.

Πώς σχολιάζετε το σύστημα επαναπιστοποίησης των διαμεσολαβούντων στην ασφαλιστική αγορά; Θεωρείτε ότι επιδέχεται βελτιώσεων;

Βασιλική Δράκου: Η γνώση είναι το ισχυρότερο εφόδιο, προκειμένου να αντεπεξέλθει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής στις μελλοντικές προκλήσεις και τον ανταγωνισμό της αγοράς. Σήμερα, οι εξετάσεις επαναπιστοποίησης πραγματοποιούνται, ως επί το πλείστον, από τις ασφαλιστικές εταιρείες και η διδακτέα ύλη είναι κυρίως προϊοντική. Θεωρώ ότι είναι σκόπιμο, η εξεταστέα ύλη των διαμεσολαβούντων να ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου οι διαμεσολαβούντες να επανεκπαιδεύονται στις γενικές αρχές και τους όρους των κλάδων της ιδιωτικής ασφάλισης. Παράλληλα, θα πρέπει να εξεταστεί η δημιουργία διαφορετικών βαθμίδων εκπαίδευσης μεταξύ των διαμεσολαβούντων και του προσωπικού των εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Πηγή: Ασφαλιστικό Marketing Μαρτίου 2018


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four + four =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Οι 8 του ΣΕΜΑ μιλούν για τη διαμεσολάβηση (part b)! https://www.insurancedaily.gr/8-tou-sema-miloun-gia-ti-diamesolavisi-part-b/