Συνεντεύξεις

Α. Βουκλαρής: Στοίχημα της ιδιωτικής υγείας η διεύρυνση του ρόλου της στο δημόσιο σύστημα


Στη συνεργασία του ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα στο χώρο της υγείας, τον ανταγωνισμό και τις επιπτώσεις στον κλάδο από την πολιτική rebate και clawback και τα μεγέθη της Ευρωκλινικής αναφέρεται ο Αντώνης Βουκλαρής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ευρωκλινικής. Όπως εξηγεί το 50% των εσόδων προέρχεται από συνεργασίες με ασφαλιστικές εταιρείες, το 30% από το εισόδημα των Ελλήνων και το 20% από τον ΕΟΠΥΥ.

Ποια είναι τα μεγέθη του Ομίλου της Ευρωκλινικής για το 2018 και πώς αναμένετε να «κλείσει» το 2019;

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο Όμιλος Ευρωκλινικής έχει να επιδείξει αξιοσημείωτη βελτίωση στα οικονομικά του αποτελέσματα, παρουσιάζοντας ετησίως σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας. Πιο συγκεκριμένα το 2018 οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου μετά από rebate και clawback διατηρήθηκαν στα επίπεδα του 2017 και διαμορφώθηκαν στα €41,1 εκατ. ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €5,4 εκατ. αυξημένα κατά 64% σε σχέση με αυτά του 2017. Το 2019 ο τζίρος μας αναμένεται να αγγίξει τα €45 εκατ., μία αύξηση δηλαδή της τάξης του 10% σε σχέση με το 2018 που θα επηρεάσει ανάλογα και τα λειτουργικά μας αποτελέσματα.

Υπολογίζεται ότι μόνο το 4% των δαπανών υγείας στην Ελλάδα προέρχεται από ασφαλιστήρια συμβόλαια. Στον Όμιλο της Ευρωκλινικής τι μέρος της παραγωγής προέρχεται από δαπάνες του δημοσίου, τι από εισοδήματα των πολιτών και τι μέσω ασφαλιστηρίων συμβολαίων;

Στο σύνολο των εσόδων μας το μερίδιο από τις ασφαλιστικές εταιρείες ανέρχεται στο 50%, από τον ΕΟΠΥΥ στο 20% ενώ οι ιδιώτες συμμετέχουν με το υπόλοιπο 30% είτε μέσω συμμετοχής τους στα ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους είτε μέσω της συμμετοχής τους στον ΕΟΠΥΥ.

Αντώνης Βουκλαρής & Νίκος Μωράκης

Ποια είναι η άποψή σας για τη συγκέντρωση στον κλάδο; Εντάσσεται στη στρατηγική σας η δημιουργία συνεργειών;

Η συγκέντρωση στον κλάδο δεν αποτελεί παρά ένα φυσικό επακόλουθο μιας ανώριμης σχετικά αγοράς. Θεωρώ ότι με σωστή προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην πιο αποτελεσματική διοίκηση των εταιρειών με σαφή και μετρήσιμα αποτελέσματα, στην ποιότητα των υπηρεσιών και στη μείωση του κόστους διοίκησης των νοσοκομείων. Από την άλλη μεριά στις συγκεντρώσεις των κλάδων ελλοχεύει ο κίνδυνος της δημιουργίας ολιγοπωλίων. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα αποφευχθεί και η Ευρωκλινική θα συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά στις συνέργειες που αναφέρετε, εμείς εδώ και αρκετά χρόνια συνεργαζόμαστε με άλλες κλινικές και διαγνωστικά κέντρα όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, προκειμένου να δημιουργήσουμε και να διαχειριστούμε προγράμματα κλειστού δικτύου παρόχων. Σήμερα έχουμε καταφέρει να εξυπηρετούμε περισσότερους από 50.000 ασφαλισμένους σε τέτοια προγράμματα, έχοντας ανοίξει μια καινούργια αγορά ασφαλιστικών προγραμμάτων που χαρακτηρίζονται από την ανταγωνιστική σχέση ποιότητας – κόστους.

Μπορεί ο Όμιλος της Ευρωκλινικής να ανταγωνιστεί μεγάλα σχήματα που δημιουργήθηκαν στο χώρο της ιδιωτικής υγείας τα τελευταία χρόνια;

Θεωρώ ότι η Ευρωκλινική τα τελευταία χρόνια είναι το νοσοκομείο με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Τα τελευταία 4 χρόνια προχωρήσαμε σε αναδιοργάνωση των δομών και της λειτουργίας μας. Πραγματοποιήσαμε σημαντικές αλλαγές όπως η μεταφορά της Ευρωκλινικής Παίδων στο κέντρο της Αθήνας, η έναρξη της λειτουργίας του Πολυϊατρείου – ΣΗΜΕΙΟ Δ.Υ.Ο. ενώ ταυτόχρονα υλοποιήσαμε σημαντικές στρατηγικές συνεργασίες στον ασφαλιστικό κλάδο.

Επίσης, δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, για την οποία βραβευόμαστε κάθε χρόνο, ενώ κύριο μέλημά μας είναι να είμαστε πιστοί στη δέσμευσή μας να βάζουμε τον ασθενή στο κέντρο της προσοχής μας και των προτεραιοτήτων μας, δικαιώνοντας έτσι στην πράξη την πιστοποίησή μας ως το πρώτο και μοναδικό «Patients’ Friendly Hospital» νοσοκομείο στην Ευρώπη. Το αποτέλεσμα όλων αυτών; 9 στους 10 ασθενείς της Ευρωκλινικής να δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που έλαβαν στην Ευρωκλινική, κάτι για το οποίο είμαστε υπερήφανοι καθώς το ποσοστό αυτό δεν έχει προέλθει από δικές μας μετρήσεις, αλλά από μετρήσεις ανεξάρτητου, εξωτερικού φορέα για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Ταυτόχρονα διαθέτουμε το απαραίτητο μέγεθος, 175 κλίνες, αλλά και τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να ανταποκρινόμαστε πλήρως στις ανάγκες των ασθενών που μας επισκέπτονται. Οι πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι το πιο λειτουργικά αποτελεσματικό μέγεθος νοσοκομείου είναι μεταξύ 150-180 κλινών. Δεδομένης της συνεχούς αύξησης του όγκου των ασθενών που μας εμπιστεύονται σκοπεύουμε να διευρύνουμε τις δραστηριότητές μας, εκμεταλλευόμενοι τη στρατηγική μας θέση στο κέντρο της Αθήνας. Από όλα τα παραπάνω νομίζω ότι μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις των καιρών και να είμαστε απόλυτα ανταγωνιστικοί και αποτελεσματικοί.

Αντώνης Βουκλαρής

Τι κόστισαν στον Όμιλο της Ευρωκλινικής τα clawback και rebate τόσο το 2018 όσο και συνολικά από την εφαρμογή του μέτρου;

Τα αποτελέσματα του Ομίλου σαφώς και επηρεάστηκαν σημαντικά από τα clawback και rebate. Μόνον το 2018 τα ποσά αυτά ανήλθαν στα €2,7 εκατ. ενώ από το 2013 που εφαρμόστηκε το μέτρο, έχει κοστίσει €19,8 εκατ. Είναι ένα εξαιρετικά άδικο μέτρο καθώς αφορά σε υπηρεσίες που έχουν ήδη προσφερθεί και η κατάργησή του θα δώσει επιτέλους τη δυνατότητα στα νοσοκομεία να πληρώνονται για αυτά που παράγουν.

Τι επενδύσεις έχει κάνει η Ευρωκλινική τα τελευταία χρόνια και σε ποιους τομείς;

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής αναβαθμίζει συνεχώς τις κτιρι – ακές του υποδομές και τον πάγιο ιατροτεχνολογικό του εξοπλισμό. Αρχικά προχωρήσαμε σε σημαντικές κτιρια – κές παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν ριζική ανακαίνιση ορόφων, χειρουργείων και ΜΕΘ. Οι επενδύσεις συνεχίστηκαν με την αγορά του νέου συστήματος ρομποτικής χειρουργικής DA-VINCI Si, καθώς και νέου υπερσύγχρονου εξοπλισμού για τα κεντρικά μας εργαστήρια, το τμήμα υπερήχων, το ενδοσκοπικό τμήμα καθώς και τη ΜΕΘ.

Εγκαταστήσαμε νέα Μονάδα ΩΡΛ στην Ευρωκλινική Παίδων και αναβαθμίσαμε πλήρως τον εξοπλισμό του Οφθαλμολογικού Τμήματος και των οφθαλμολογικών χειρουργείων της Ευρωκλινικής Αθηνών. Εξοπλίσαμε το Κέντρο Μαστού με νέο Μαστογράφο με δυνατότητα τομοσύνθεσης ενώ πρόσφατα εγκαταστήσαμε νέο, δεύτερο Μαγνητικό Τομογράφο, τελευταίας γενιάς. Επίσης επενδύουμε και καινοτομούμε και σε επίπεδο συστημάτων πληροφορικής. Ο Όμιλος Ευρωκλινικής ανέ – πτυξε και υλοποίησε ένα πλήρες σύστημα ψηφιοποίησης και διαχείρισης Ιατρικών, Νοσηλευτικών και Διοικητικών Εγγράφων (Document Management System) το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο, Ψηφιακή Υπογραφή εργαστηριακών και απεικονιστικών αποτελεσμάτων και Αυτοματοποιημένη Ηλεκτρονική Αποστολή τους. Πρόκειται για μία ολιστική λύση, η οποία συναντάται για πρώτη φορά σε ένα ελληνικό νοσοκο – μείο και η οποία επιταχύνει τις επιχειρησιακές πρακτικές, απλοποιεί τις καθημερινές διαδικασίες συμβάλλοντας στην ταχύτερη εξυπηρέτηση του ασθενή και την ασφάλεια των προσωπικών του δεδομένων.

Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματά μας σε επίπεδο επένδυσης έχει να κάνει με την μεταφορά της Παιδιατρικής μας κλινικής από τη Λ. Αχαρνών στο νέο πενταώροφο κτίριο δίπλα ακριβώς από την Ευρωκλινική Αθηνών. Η μεταφορά της Ευρωκλινικής Παίδων στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας, 50 μέτρα από το Μετρό των Αμπελοκήπων, σε συνδυασμό με τη μείωση του λειτουρ – γικού κόστους από την γειτνίαση με την Ευρωκλινική Αθηνών, οδήγησαν σε σημαντική αύξηση εσόδου σε συνδυασμό με τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Με την επίτευξη νέων συνεργασιών με εξειδικευμένους ιατρούς παιδιατρικών ειδικοτήτων και με ακόμα μεγα – λύτερη ενδυνάμωση των σχέσεων με τις ασφαλιστικές εταιρείες, πιστεύουμε ότι θα έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Τέλος, το 2017, εγκαινιάστηκε και η λειτουργία του νέου πολυϊατρείου της Ευρωκλινικής «ΣΗΜΕΙΟ ΔΥΟ», σε ένα νέο κτίριο, κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να παρέχονται υπηρεσίες υγείας, πρόληψης και ομορφιάς δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Ο Όμιλος Ευρωκλινικής φυσικά και θα συνεχίσει τις επενδύσεις σε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αναβάθμιση χώρων και κτιριακών υποδομών, παραμένοντας πιστός στη δέσμευσή του για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Είστε αισιόδοξος για τις εξελίξεις στην υγεία μέσα στην επόμενη τετραετία;

Είμαι απολύτως αισιόδοξος γιατί όχι μόνον καταφέραμε να επιβιώσουμε μέσα στην κρίση, αλλά έχουμε πετύχει να διατηρήσουμε και φέτος να αυξήσουμε το μερίδιό μας στην αγορά και να αυξάνουμε σημαντικά την κερδοφορία μας κάθε χρόνο. Μετά από τέσσερα χρόνια σκληρής και συντεταγμένης προσπάθειας καταφέραμε να είμαστε μια υγιής και συνεχώς αναπτυσσόμενη επιχείρηση που πρωτοπορεί σε πολλούς τομείς, διαθέτοντας μια ομάδα στελεχών που έχουν αποδείξει την αξία τους και την προσήλωσή τους. Έχοντας αυτά ακριβώς τα εχέγγυα και πιστεύοντας και στην καλυτέρευση του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος της χώρας, θα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις του κλάδου μας και αισθανόμαστε έτοιμοι να συμμετέχουμε δυναμικά σε αυτές.

Σε σχέση με την ευρωπαϊκή αγορά υγείας το ιατρικονοσηλευτικό δυναμικό και οι υποδομές της ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα, σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο, πώς αξιολογούνται;

Σε επίπεδο ιατρονοσηλευτικού προσωπικού είμαστε ισάξιοι αν όχι καλύτεροι. Για αυτό άλλωστε τα στελέχη υγείας και οι γιατροί απορροφούνται πολύ γρήγορα σε δομές υγείας του εξωτερικού. Αντίστοιχη αξιολόγηση έχουν και οι περισσότερες υποδομές των μεγάλων ιδιωτικών νοσοκομείων. Το στοίχημα του ιδιωτικού κλάδου παρόχων υγείας δεν πιστεύω ότι βρίσκεται στις υποδομές και το προσωπικό άλλα στη δυνατότητα που θα δοθεί να διευρύνει το ρόλο του παρέχοντας στο δημόσιο σύστημα υγείας υπηρεσίες που είτε δεν προσφέρονται από τα δημόσια νοσοκομεία είτε το κόστος του ιδιωτικού είναι απολύτως ανταγωνιστικό.

Πείτε μας λίγα λόγια για τις δράσεις ΕΚΕ που υλοποιείτε.

Γενικά, ως Όμιλος έχουμε την πολιτική να προσφέρουμε βοήθεια και στήριξη όπου μπορούμε συνολικά ή ατομικά ο καθένας ως μέλος της οικογένειας της Ευρωκλινικής, αθόρυβα και διακριτικά, όπως και κάνουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις, εδώ και χρόνια. Από την 1η Ιουλίου 2018, ο Όμιλος Ευρωκλινικής δεσμεύτηκε να καλύπτει κάθε χρόνο όλες τις προληπτικές και τις διαγνωστικές παιδιατρικές εξετάσεις στα παιδιά που στηρίζουν στις δομές τους τρεις από τους μεγαλύτερους οργανισμούς φροντίδας παιδιού στη χώρα μας, η «Κιβωτός του Κόσμου», η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» και «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στην Αττική. Η ενέργεια αυτή που αφορά σε περίπου 1100 παιδιά στην Αττική αποφασίστηκε ως μία πράξη ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και ένα αυτονόητο χρέος των εταιρειών που αναπτύσσονται και προοδεύουν.

Πηγή: Ασφαλιστικό Marketing Νοέμβριος 2019


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 15 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Α. Βουκλαρής: Στοίχημα της ιδιωτικής υγείας η διεύρυνση του ρόλου της στο δημόσιο σύστημα! https://www.insurancedaily.gr/a-voyklaris-stoichima-tis-idiotikis-yg/