ΕΚΕ

Η ΑΧΑ επενδύει στους ανθρώπους της για ένα καλύτερο μέλλον

ΑΧΑ Ελλάδας

«Επικέντρωση και Μετασχηματισμός» (Focus and Transform) είναι οι δύο στρατηγικοί πυλώνες που ανακοίνωσε η ΑΧΑ στις 21 Ιουνίου 2016, για να επιτευχθεί η «Φιλοδοξία 2020». Παράλληλος στόχος είναι να μεταβεί από μια Εταιρεία «που απλώς αποζημιώνει» σε μια Εταιρεία «συνοδοιπόρο του πελάτη», επενδύοντας, μεταξύ άλλων, στην πρόληψη μέσω εκπαίδευσης.

Σε αυτή τη βάση, η ΑΧΑ Ελλάδας, ενισχύοντας τους δεσμούς που έχει δημιουργήσει με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο πραγματοποίησε για δεύτερη συνεχή χρονιά επιμορφωτικό σεμινάριο προς τους ανθρώπους της. Ως ένας από τους βασικούς συντελεστές της Εβδομάδας Εταιρικής Υπευθυνότητας 2017, ο Δρ. Ράλλης Κουρκουλής, παρουσίασε, συζήτησε και εμβάθυνε σε θέματα σεισμού.

Ο κ. Κουρκουλής, Ερευνητής του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, πραγματοποίησε παρουσίαση με θέμα:

«Περιορισμός σεισμικού κινδύνου σε κατοικίες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις: η αξία της πρόληψης».

Δρ. Ράλλης Κουρκουλής

Δρ. Ράλλης Κουρκουλής, Ερευνητής Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Η παρουσίαση στηρίχθηκε στην ακαδημαϊκή γνώση και τη συμπυκνωμένη εμπειρία από γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Σε επίπεδο ακαδημαϊκής έρευνας συζητήθηκαν οι παράγοντες εκείνοι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην εκτίμηση κινδύνων όταν σχετίζονται με τους σεισμούς, ενώ μέσα από τα γεγονότα, αναλύθηκαν μια σειρά από αστοχίες μικρών και μεγάλων έργων. Οι μηχανισμοί γένεσης σεισμών, το τεκτονικό περιβάλλον της Ελλάδας και οι παράμετροι του σεισμού που επηρεάζουν τις κατασκευές, έθεσαν τη βάση μιας συζήτησης που επεκτάθηκε στην καταστρεπτικότητα (και τα αίτια που συνέβαλαν σε αυτή) σεισμών που έχουν γίνει σε διαφορετικές περιοχές, οι οποίες όμως, παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά με τους σεισμούς που συμβαίνουν – ή μπορεί να συμβούν – στον ελλαδικό χώρο. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με την ευστάθεια διαφόρων τύπων υποδομών (μικρής, μεγάλης κλίμακας και βιομηχανικών), για να ολοκληρωθεί η συζήτηση με μια σειρά από μέτρα πρόληψης που μπορούν να λαμβάνονται για να μειώνονται οι συνέπειες του σεισμού.

Οι άνθρωποι της ΑΧΑ συμμετείχαν σε σχετικό πρόγραμμα για δεύτερη χρονιά. Στόχος της Εταιρείας είναι να ενδυναμώνει συνεχώς τους δεσμούς της με ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας στην κατεύθυνση της ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας με απώτερο σκοπό την άρτια τεχνική γνώση και την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη προστασία των πολιτών.

ΑΧΑ Ελλάδας

(από δεξιά): Ανδρέας Νικολάου (Διευθυντής Ανάληψης Κινδύνων Ασφαλίσεων Κατά Ζημιών), Γιώργος Μαυρωνάς (Επικεφαλής Τμήματος Ανάληψης Κινδύνου Ιδιωτών και Μικρών Επιχειρήσεων), Μπάμπης Αναστασιάδης (Διευθυντής Ανάπτυξης Προϊόντων, Marketing & Επικοινωνίας), Δρ. Φανή Γελαγώτη (Εργαστήριο Εδαφομηχανικής ΕΜΠ), Δρ. Ράλλης Κουρκουλής (Ερευνητής του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου), Λένα Πλαΐτη (Διευθύντρια Επικοινωνίας), Λυκούργος Πέτροβας (Διευθυντής Λειτουργιών), Ευγένιος Πετούμενος (Διεύθυνση Επικοινωνίας)


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − 19 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Η ΑΧΑ επενδύει στους ανθρώπους της για ένα καλύτερο μέλλον! https://www.insurancedaily.gr/acha-ependyi-stous-anthropous-tis-gia-ena-kalytero-mellon/