Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Η Απόλλων πιστοποιείται για τον GDPR από την NetBull


Με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) εναρμονίζει τη λειτουργία της και όλο το φάσμα των εργασιών της η εταιρεία Απόλλων Μεσιτεία Ασφαλίσεων.

Η διοίκηση της Απόλλων σε συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρεία Netbull και τον Information Security Director, Νικήτα Κλαδάκη, έχει ήδη υλοποιήσει όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη συμμόρφωσή της με το νέο πλαίσιο και ολοκληρώνει τις διαδικασίες για την πιστοποίησή της.

Ταυτόχρονα για τους συνεργάτες της μεσιτικής εταιρείας έχει σχεδιαστεί πλάνο πιστοποίησης στο οποίο μπορεί να μετέχει το δίκτυό της με ειδική τιμολόγηση, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κανονισμού, που θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου του 2018.

Μιλώντας σχετικά η Σοφία Σικοτάκη, Γενική Διευθύντρια της Απόλλων αναφέρει ότι «Το νέο πλαίσιο πρέπει να ενσωματωθεί στη φιλοσοφία των εταιρειών στην πράξη. Εκ των πραγμάτων οι επιχειρήσεις οδηγούνται σε νέες πολιτικές και διαδικασίες που θα ενισχύσουν τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους.

Μέσα από τη συνεργασία μας με την Netbull στην ουσία πιστοποιούμε ότι έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας που θα διασφαλίσουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών.

Θεωρούμε ότι για την Απόλλων η εν λόγω πιστοποίηση αποτελεί μια πρόκληση, καθώς για εμάς είναι εφαλτήριο για την αναβάθμιση των εσωτερικών μας λειτουργιών. Υπό το πρίσμα αυτό λοιπόν προτρέπουμε το δίκτυο συνεργατών μας να αντιμετωπίσει την εν λόγω εναρμόνιση όχι ως τροχοπέδη των εργασιών τους αλλά ως ευκαιρία».


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 3 =

To Top